INSCRIPCIÓ GENERAL - Club de Lectura: Tren a Maratea

Data: 30/06/2024
Codi: JCUCU000240630
Preu: Preu del curs pels associats/col·legiats: 65 Euros
Preu del curs pels no associats/col·legiats: 80 Euros

Dades personals
Primer cognom: Segon cognom:
Nom: NIF:
Adreça: Codi Postal:
Provincia: Població:
Data de Naixement: Gènere:
Mòbil: @:
Titulació:
Dades professionals
Situació professional:
Forma de pagament:
Factura a títol:
Domiciliació bancària:
Núm. de compte (Amb IBAN):
Entitat:


Condicions:

El nombre de places és limitat.

Per a més informació:

Col·legi/Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya
Via Laietana, 39 - 08003 Barcelona
Tel. 93 319 23 00