INSCRIPCIÓ GENERAL - IX Nit de la Robòtica

Data: 19/10/2023
Codi: JFPIAM000231019
Dades personals
Primer cognom: Segon cognom:
Nom: NIF:
Adreça: Codi Postal:
Provincia: Població:
Data de Naixement: Gènere:
Mòbil: @:
Titulació:
Dades professionals
Situació professional:

Condicions:

El nombre de places és limitat.

Per a més informació:

Col·legi/Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya
Via Laietana, 39 - 08003 Barcelona
Tel. 93 319 23 00