Les millores a la xarxa catalana de MZA durant el primer quart del segle XX

Comissió: Comissió de Cultura: Grup Engitren
Descripció: Després d'un llarg i complex procés de fusions i absorcions entre les diverses companyies que explotaven la xarxa ferroviària catalana, l'any 1899 la totpoderosa Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza i a Alicante (MZA) esdevingué gairebé hegemònica al nostre país, on passà a disposar de 718,6 quilòmetres de via que formaven l'anomenada «Red Catalana».

Per tal de millorar i racionalitzar el servei en aquesta xarxa, que explotà de manera independentment respecte de la «Red Antigua», la companyia posà en marxa a principis del segle XX una àmplia i ambiciosa política d'inversions, en un moment en què tant el transport de viatgers com el de mercaderies experimentava un gran creixement fruit del progrés econòmic, un cop superats els efectes que, tant la crisi derivada de la pèrdua de les últimes colònies d'ultramar com la plaga de la fil·loxera, tingueren sobre la vida quotidiana catalana.

Així, les Inversions realitzades es concentraren en tres eixos: en primer lloc, el pla d'estacions pretenia reordenar i racionalitzar el trànsit en la xarxa urbana de la capital catalana i es considerava com un pas previ necessari a la construcció de la projectada gran estació terminal de la ciutat (la futura estació de Barcelona Terme). En segon lloc, la millora de la xarxa es concretà en la duplicació de la via i la posada en servei d'un sistema de control automàtic de la circulació de trens. I, finalment, en tercer lloc, amb l'adquisició de material modern, tant remolcat com motor, destinat a la millora del servei de rodalies.

La conferència té com a objectiu detallar cada una de les accions dutes a terme, amb una gran aportació visual, mitjançant plànols i fotografies, de cada una de les actuacions realitzades.

La ponència serà presentada per Joan Alberich, doctor en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2007) i, des de l'any següent, professor del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili

Dates: Dijous, 15 de desembre de 2022
Horari: A les 18.30h per videoconferència.

Important:Podeu sol.licitar l'enllaç de connexió trucant al 93.319.23.00 (fins les 18.30h)
Inscripcions: Període inscripció tancat

Places limitades.

Si us plau, accepta les cookies de Marketing per veure aquest video.

Les millores a la xarxa catalana de MZA durant el primer quart del segle XX

Descripció:
Les millores a la xarxa catalana de MZA durant el primer quart del segle XX