INSCRIPCIÓ GENERAL - Aula d'Extensió Universitària: Lluís Permanyer

Data: 31/05/2023
Codi: JJUJUC00230531
Preu: - Preu sessió puntual: 5 euros
- Preu del semestre col.legiats /associats: 70 euros
- Preu del semestre no col.legiats /associats: 90 euros
Dades personals
Primer cognom: Segon cognom:
Nom: NIF:
Adreça: Codi Postal:
Provincia: Població:
Data de Naixement: Gènere:
Mòbil: @:
Titulació:
Opcions
Modalitat:
Dades professionals
Situació professional:
Forma de pagament:
Factura a títol:
Domiciliació bancària:
Núm. de compte (Amb IBAN):
Entitat:


Condicions:

El nombre de places és limitat.

Per a més informació:

Col·legi/Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya
Via Laietana, 39 - 08003 Barcelona
Tel. 93 319 23 00