Com afecta la transició energètica a les empreses. Consideracions dels costos empresarials enfront la transició energètica

Comissió: Comissió d'Energia
Descripció: COM AFECTA LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA A LES EMPRESES
CONSIDERACIONS DELS COSTOS EMPRESARIALS ENFRONT LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA.

El Pacte Verd Europeu s'ha marcat com a objectiu arribar a la neutralitat climàtica el 2050, amb objectius intermedis per al 2030 (entre el 55% que defensa el Consell i el 60% que va aprovar el Parlament Europeu). Aquests objectius, juntament amb els compromisos internacionals de la UE en el marc de l'Acord de París exigiran esforços significatius de descarbonització a escala de la UE.

El debats sobre la transició energètica, presenten un futur on es preveu que dominin els components renovables que comportarà uns costos menors de l'energia. El futur energètic s'ha de contemplar sota tres aspectes: seguretat de subministrament per mantenir els nivells de consum que garanteixen la qualitat de vida que la societat exigeix, a on les solucions siguin mediambiental i socialment compatibles i que els costos econòmics les facin viables.

El canvi d'escenari de costos energètics, és transitori segons alguns experts? Quins seran els escenaris futurs en funció de les solucions tècniques que s'adoptin? Quins costos es derivaran? De quines energies disposarem?

Enfront de les consideracions generals de mix energètic, hem de ser conscients de que el món està canviant i això comportarà unes conseqüències en relació a la nostra dependència o no de l´energia, del gas i del petroli i per tant al disseny de la transició energètica amb clares conseqüències econòmiques.

En aquesta jornada, en format híbrid, s'analitzarà i es debatran els escenaris de futur previsibles, els costos derivats de la transició i la seva repercussió econòmica.

Programa:

- 18:00h Benvinguda:
- Josep Canós, degà del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.
- Carles Puig i Travy, degà del Col·legi d´Economistes de Catalunya


18:15h Els mix energètics del futur en la transició energètica
Josep M. Montagut, president de la Comissió d'Energia dels Enginyers industrials de Catalunya. Associació/Col·legi

18:30h Conseqüències Econòmiques de la Transició Energètica
Xavier Vives Torrents, catedràtic de Regulació, Competència i Polítiques Públiques de l'IESE

18:45h Converses /debat amb les empreses

- Ciments Molins Industrial: Xavier Valero, director d'operacions
- Grifols. Albert Salas, responsable corporatiu d¿energies
- BASF. Isidro Serrano Bolivar, responsable d'energia de BASF
- Caypi Catalunya. Josep Soto, diirector general i president de Pimec Joves
19:20h Debat

19:30h Cloenda. Jordi Renom, president de l'Associació d´Enginyers Industrials de Catalunya.

Modera: Ana García, economista i presidenta de la Comissió d´Economia i Sostenibilitat i membre de la Junta de Govern del Col·legi d´Economistes de Catalunya
Organitza: Comissió d'Energia Col·legi / Associació d´Enginyers Industrials de Catalunya i Comissió d´Economia i Sostenibilitat- Col·legi d´Economistes de Catalunya

Organitzat conjuntament ambDates: Dimarts, 31 de maig de 2022
Horari: A les 18 h en format híbrid (videoconferència i presencial a Via Laietana, 39 de Barcelona)
Inscripcions: Període inscripció tancat

Places limitades.

Document Descripció
Ponència Josep M. Montagut, president de la Comissió d'Energia dels Enginyers industrials de Catalunya
Si us plau, accepta les cookies de Marketing per veure aquest video.

Com afecta la transició energètica a les empreses.

Descripció:
Com afecta la transició energètica a les empreses.