INSCRIPCIÓ GENERAL - Espectacles de drons: el futur de la pirotècnia

Data: 18/05/2022
Codi: JAPAPC00220518
Dades personals
Cognoms: Nom:
NIF: Data de Naixement:
Adreça: Codi Postal:
Població:
Mòbil:
@:
Titulació:
Dades professionals
Situació professional:

Condicions:

El nombre de places és limitat.

Per a més informació:

Col·legi/Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya
Via Laietana, 39 - 08003 Barcelona
Tel. 93 319 23 00