POSPOSADA: Com és i com hauria de ser la logística urbana

Comissió: Comissió Societat Digital
Descripció: JORNADA POSPOSADA, PROPERAMENT COMUNICAREM LA NOVA DATA

La Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) és l'últim pas de la Cadena de Subministrament i correspon al moviment de les mercaderies des d'un magatzem, o un centre de consolidació, fins al punt de destinació on s'han de lliurar, desplaçament que s'ha de realitzar amb la complexitat associada a les condicions peculiars de les xarxes urbanes.

En aquest taller es reflexionarà sobre el que se suposa que hauria de ser la logística urbana des del punt de vista de la utilització d'eines d'ajut a la presa de decisions, per a la planificació i la gestió dels sistemes logístics urbans. Decisions que haurien de ser la conseqüència de la interacció entre els actors implicats: el operadors de transport i les flotes de vehicles implicades i els conductors dels vehicles, d'una banda; els clients i els punts de lliurament d'altra i, al mig, l'administració local, com a representant dels ciutadans i defensora de la qualitat de vida urbana. La qual cosa fa imprescindible un diàleg entre ells, per identificar desitjos i necessitats, però també d'eines que permetin avaluar les possibles conseqüències derivades de les implantacions, abans d'actuar-hi.

Les interaccions entre els actors són dinàmiques i depenen de molts factors que condicionen fortament la vida de la ciutat, per les seves contribucions a la congestió urbana i llurs conseqüències de consums energètics, i emissions contaminants i per tant d'impacte a la sostenibilitat i a la qualitat de vida urbana. Amb freqüència els diferents actors han cercat solucions en funció d'objectius propis, sense tenir en compte que a les ciutats, com sistemes complexos, les actuacions en una component, i la logístics urbana n'és una de les més importants, poden tenir repercussions negatives i no desitjades a les altres, per la qual cosa els processos de prova i error, malgrat les bones voluntats, poden donar resultats ineficients.

A molts altres àmbits de les actuacions sobre sistemes complexos les eines d'ajut a la presa de decisions suportades per models adients dels sistemes han provat fefaentment llur capacitat de millorar la qualitat de les decisions i reduir els riscos associats. Però aquestes eines es fonamenten en una visió sistèmica, holístics, del sistema que es vol modelitzar. La meva reflexió del ponent parteix de la pregunta, i per què no a les ciutats? A la que intenta donar resposta analitzant alguns casos i proposant solucions assolibles amb les tecnologies actuals.

La xerrada anirà a càrrec de Jaume Barceló, professor Emèrit, Departament d'Estadística i Investigació Operativa a la Universitat Politècnica de Catalunya, UPC-Barcelona Tech
Dates: Dijous, 12 de maig de 2022
Horari: A les 18.30 h per videoconferència
Inscripcions: Període inscripció tancat

Places limitades.