Presentació Llibres d'Ordres i d'Incidències electrònics

Comissió: Comissió d'Acció Professional
Descripció: Durant el mes d'abril els Enginyers Industrials de Catalunya posaran en marxa un servei de Llibres d'Ordres i d'Incidències electrònics, amb els següents avantatges pels enginyers que es dediquen al sector de les obres:

- Eliminació de papers a l'obra
- Possibilitat d'escriure fora de l'obra amb tranquil·litat
- Facilitat d'emmagatzemar de cara al futur
- Espai il·limitat
- Possibilitat d'incloure altre tipus de documentació com poden ser fotos

Una de les funcions que han de portar a terme els professionals que realitzen les funcions de director d'obra i de coordinador de seguretat i salut en una obra, és portar al dia el corresponent Llibre d'ordres i Llibre d'incidències. Aquests documents, estan recollits a la normativa i els proporciona el Col·legi al seus membres, per poder portar a terne les mencionades funcions. Històricament, aquests llibres han tingut un format de DIN A4 amb fulles autocopiatives, però ja que d'un temps ençà, cada cop són més els usuaris del servei que reclamen poder disposar dels llibres en format electrònic, des del col·legi hem optat per subscriure els serveis d'Optimiza, una de les empreses líders en el sector per la gestió d'aquesta documentació.

En aquest acte es presentarà l'aplicació d'Optimiza, s'explicarà el seu funcionament, s'explicaran el procediment mitjançant el qual es podran demanar els llibres electrònics i s'aclariran els dubtes que puguin presentar els futurs usuaris.

Ponents:
- Maribel Chamorro Colas - Optimiza Process Aplicacions Técnicas
- Juan Ramón Repullés Moreno - COEIC
Dates: Dimecres, 27 d'abril de 2022
Horari: De les 10 a les 11.30 h per videconferència
Inscripcions: Període inscripció tancat

Places limitades.

Si us plau, accepta les cookies de Marketing per veure aquest video.

Presentació Llibres d'Ordres i d'Incidències electrònics

Descripció:
Presentació Llibres d'Ordres i d'Incidències electrònics