Minerals i metalls crítics i estratègics per a la transició energètica

Comissió: Comissió d'Energia
Descripció: Actualment, el sistema energètic global i gran part de la indústria està immers en un procés de canvi històric cap a una energia neta i una indústria i una economia sostenible. La transició cap a una energia neta reduirà la dependència de la UE dels combustibles fòssils i la seva importació.

L'estratègia de la UE per a la Integració del Sistema Energètic contribuirà a això i a la consecució dels objectius energètics i climàtics. La transició cap a la neutralitat climàtica suposa una profunda transformació del sistema energètic, que passarà a estar alimentat fonamentalment, per recursos renovables. Un dels reptes a tenir en compte en la transició energètica és precisament l'escassetat dels denominats materials crítics (CRM, Critical Raw Materials) i estratègics. Aquests elements són necessaris per a algunes de les tecnologies imprescindibles per a escometre la transició cap a un sistema energètic climàticament neutre, ja que les tecnologies d'energia neta necessiten una major quantitat de materials que les convencionals. El coure, l'alumini, el manganès, el molibdè i el níquel, entre d'altres, són necessaris per a una gamma de tecnologies baixes en carboni. Els tipus de minerals requerits varien segons la tecnologia. Els actuals plans de subministrament i inversió per a molts minerals crítics estan molt per sota del que es necessita per donar suport a un desplegament accelerat de la transició energètica (exemple: panells solars, turbines eòliques i vehicles elèctrics). Molts minerals provenen d'un nombre reduït de productors (per exemple: liti, cobalt i terres rares, els tres principals productors del món controlen més de les tres quartes parts de la producció mundial). Aquesta alta concentració geogràfica, els llargs terminis de lliurament per a l'increment de les produccions d'aquests minerals, la qualitat dels recursos en declivi en algunes àrees, i els diversos impactes ambientals i socials, tot això en el seu conjunt suscita inquietuds al voltant de la seguretat de subministrament, volatilitat en els preus i especialment disponibilitat i terminis d'implantació dels nous sistemes energètics i per a la indústria.
Aquests aspectes són prioritaris per a organismes com la Unió Europea i els seus estats membres, l'Agència Internacional de l'Energia, El Banc Mundial, i altres.
Des dels Enginyers Industrials de Catalunya volem convidar a la reflexió de la situació, conèixer les oportunitats i els riscos, així com possibles conseqüències i solucions. Per això, proposem una sessió conjunta dirigida a tots els professionals implicats directament i interessats des de les visions de la Geologia, la Indústria i l'Administració que tindrà lloc el divendres 8 d'octubre de 2021 al matí en horari de 12.00 a 13.30 hores amb els ponents i temes següents:

- Dídac Navarro, visió des de la Geologia: "Materials crítics per a la transició energètica?: El cas dels elements de Terres Rares"

- Laurent Laheux, visió des de la Indústria: "A commodity transition: The Metallic pillars of the Energy Transition"

- Joan Carles Tarrasón, visió des de l'Administració: "Política i estratègia de matèries primeres. El cas de la transició energètica "

Les conferències es faran en català i anglès.

Organitzen les comissions d'Energia i Indústria Química


PROGRAMA EN CASTELLANO
Dates: Divendres, 8 d'octubre de 2021
Horari: De les 12 a les 13.30 h per videoconferència
Inscripcions: Període inscripció tancat

Places limitades. Utilitzar la inscripció online per realitzar la reserva de plaça.

Document Descripció
Ponència Laurent Laheux

Minerals i metalls crítics i estratègics per a la transició energètica

Descripció:
Minerals i metalls crítics i estratègics per a la transició energètica