Sessió informativa: Postgrau en Enginyeria d'Incendis i Anàlisi de Risc

Comissió: Comissió Seguretat
Descripció: Les matèries perilloses, les instal·lacions amb risc, els incendis, les explosions, els riscos tecnològics o els riscos naturals són exemples dels perills que ens envolten i que cal gestionar d'una forma global i integrada. La necessitat de protegir les persones, els béns i el medi ambient d'aquests riscos requereix d'uns professionals preparats per detectar-los, analitzar-los i per desenvolupar les respostes necessàries que garanteixin els nivells de seguretat adequats per a la societat, fent servir les tecnologies més avançades existents actualment.

El Postgrau en enginyeria d'incendis i anàlisi de risc vol preparar professionals amb els coneixements i competències necessàries per donar resposta des d'una visió global i transversal als requeriments que les empreses i institucions tenen actualment en l'àmbit de la seguretat.
Vine a la sessió informativa on els Directors del Postgrau exposaran el programa i continguts.

Jordi Sans Pinyol. Enginyer Industrial. Actualment Director de MS Consultors. Diplomat en Prevenció d'Incendis pel Ministeri de l'Interior de França. Va ser responsable de Recerca de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), director de l'Escola de Bombers, sotsdirector general de Protecció Civil, inspector del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya i cap de divisió a bombers de la ciutat de BCN.

Eulàlia Planas Cuchi. Dra. Enginyera Industrial. Professora del Departament d'Enginyeria Química de la UPC. Responsable del Centre d'Estudis del Risc Tecnològic (CERTEC). Col·laboradora de l'EBPC, en especial del Grup d'Actuacions Forestals (GRAF).

Frederic Marimon Carvajal. Dr. Enginyer Industrial. Professor del Departament de Resistència de Materials i Estructures en l'Enginyeria de la UPC. Especialista en estructures metàl·liques, estructures mixtes, acer-formigó i verificació de la resistència al foc de les estructures. Chair Cluster de l'École Polytechnique Fédérale de Lausana.
Dates: Dimarts, 21 de setembre de 2021
Horari: A les 18 h
Inscripcions: Període inscripció tancat

Places limitades.