Cafè dels Enginyers

Comissió: Comissió Jubilats i Prejubilats
Descripció: Hi intervindrà:

Pere Alavedra, ex Rector de la Universitat Internacional de Catalunya.
Avui ens parlarà un company amb una valuosa i i extensa trajectòria professional als àmbits acadèmic, polític i associatiu.

Enginyer Industrial per l'ETSEIB-UPC, Especialitat Química (promoció 115), ell darrer curs el va comptabilitzar amb el màster d'enginyeria sanitària.

Doctor Enginyer Industrial per la UPC l'any 1979, amb la defensa d'una tesis doctoral sobre la depuració de les aigües residuals a la indústria paperera.

La primera feina la va desenvolupar com a cap dels serveis tècnics de la Companyia d'Aigües de Sabadell des de començaments del mes de juliol de 1971.
Després va exercir com enginyer municipal de la Vila de Moià fins a finals de l'any 1990.

Va començar la seva vida acadèmica el 15 de febrer de 1991, un cop guanyades les oposicions, al prendre possessió de la plaça de professor titular d'universitat entrant al Departament d'Enginyeria de la Construcció de la UPC, on va assumir el càrrec de director el juny de 1994 fins el maig de 1988.

L'any 2003 va ocupar la plaça de catedràtic de l'ETSEIB, passant de Terrassa a Barcelona on va impulsar la primera càtedra d'empresa, i després la va dirigir, essent la càtedra UPC-JC per a l'estudi de la sostenibilitat en els edificis.

L'any 2001 va crear la figura del Síndic dels Enginyers Industrials, aprovant-se el seu primer reglament el 2006. L'1 de setembre de 2010 va ser anomenat rector de la Universitat Internacional de Catalunya, càrrec que va exercir fins el 31 d'agost de 2015.

L'any 2014 va ser escollit, per unanimitat, president de la Comissió de Comunicació de les universitats espanyoles, essent el primer rector d'una universitat privada que assolia la presidència d'una comissió de la CRUE.
L'any 1988, arrel de la seva experiència en el món de l'administració, li van oferir integrar-se a la Junta de Govern del COEIC.

Cal destacar, de la seva etapa en el món associatiu, el fet de ser el representant del Consejo General en la comissió que es va crear per dissenyar la "Ley de Ordenación de la Edificación" que no veuria la llum fins el novembre de 1999.

Al llarg de gran part de la seva vida professional ha hagut de compaginar l'activitat acadèmica, el servei al món empresarial i la vida col·legial.
En aquesta etapa va cercar fer quelcom que no fos del interès dels companys enginyers industrials, molt sovint per ser encàrrecs amb una forta component innovadora, i com a màxim feia un projecte a l'any.

Al jubilar-se a finals d'agost de 2019 havia deixat, entre altres, 13 tesis doctorals dirigides, 7 llibres tècnics, 61 ponències, 16 projectes d'innovació tecnològica per a empreses i 12 per a les administracions públiques: estatal, autonòmiques i locals, amb governs de distints partits polítics.
Dos dels seus projectes varen ser finalistes als Premis Bonaplata a la millor realització industrial de Catalunya.

A l'any 1992 i 1993 va guanyar el premi a la millor obra del Vallès de l'any 2000.

Comissió de Jubilats i Prejubilats
Dates: dimarts, 8 de juny de 2021
Horari: a les 10h
Inscripcions: Període inscripció tancat

Places limitades.