Next Generation i PIMES industrials

Comissió: Comissió Transformació Digital
Descripció: Un dels principals instruments que les administracions públiques europees han habilitat per fer front a la crisi econòmica derivada de la pandèmia COVID-19 són els fons de recuperació i resiliència que es concreten en el programa NEXT GENERATION. Amb el focus en l'oportunitat de reformar els teixits industrials dels països receptors d'aquests fons, accelerant la transició energètica i la transformació digital, es treballa en els mecanismes concrets perquè els fons disponibles siguin canalitzats com més aviat cap a projectes específics i les empreses que els lideren.

Alhora, hi ha fins i tot un cert nivell d'indefinició i la preocupació per conèixer de quina manera les petites i mitjanes empreses industrials accediran als fons, més enllà dels grans projectes públic-privats.

Per oferir claredat en aquest escenari, la jornada comptarà amb l'exposició de la Direcció General d'Indústria i PIME del Govern d'Espanya, qui podrà detallar les diferents polítiques i iniciatives i donar resposta a les qüestions que ocupen avui a el conjunt de les empreses industrials i especialment de les PIMES del país.

Programa de la jornada:
- Benvinguda a càrrec de Josep Canós, degà del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
- Intervenció de Galo Gutiérrez, director general de Indústria i Petita i Mitjana Empresa
- Cloenda a càrrec de César Franco, degà del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid


La sessió l'organitzen conjuntament els Col·legis d'Enginyers Industrials de Catalunya i Madrid.Uno de los principales instrumentos que las administraciones públicas europeas han habilitado para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia COVID-19 son los fondos de recuperación y resiliencia que se concretan en el programa NEXT GENERATION. Con el foco en la oportunidad de reformar los tejidos industriales de los países receptores de estos fondos, acelerando la transición energética y la transformación digital, se viene trabajando en los mecanismos concretos para que los fondos disponibles sean canalizados cuanto antes hacia proyectos específicos y las empresas que los lideran.

A la vez, existe aun un cierto nivel de indefinición y la preocupación por conocer de que manera las pequeñas y medianas empresas industriales accederán a los fondos, más allá de los grandes proyectos público-privados.

Para ofrecer claridad en este escenario, la jornada contará con la exposición del Director General de Industria y PIME del Gobierno de España, quien podrá detallar las distintas políticas e iniciativas y dar respuesta a las cuestiones que ocupan hoy al conjunto de las empresas industriales y en especial de las PYMES del país.

Programa de la jornada:
- Apertura a cargo de Josep Canós, Decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña
- Intervención de Galo Gutiérrez, Director General de Industria y Pequeña y Mediana Empresa
- Clausura a cargo de César Franco, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid

INSCRIPCIONES AQUÍ

La sesión la organizan conjuntamente los Colegios de Ingenieros Industriales de Cataluña y Madrid.

Dates: Dimarts, 13 d'abril de 2021
Horari: A les 18 h per videoconferència // A las 18 h por videconferencia
Inscripcions: Període inscripció tancat

Places limitades.

Document Descripció
Ponència Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
Ponència Ponència "Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència"
Si us plau, accepta les cookies de Marketing per veure aquest video.

Next Generation i PIMES industrials

Descripció:
Next Generation i PIMES industrials