Despeses i riscos a considerar quan s'innova en productes

Comissió: Comissió Gestió Empresarial
Descripció: En el desenvolupament de nous productes, especialment els elèctrics, els electrònics o les màquines, s'ha de tenir en compte en el pressupost del projecte els costos que suposa el compliment de la legislació obligatòria que permet la seva comercialització en els mercats. Una qüestió que també aplica a les innovacions tecnològiques que s'hi incorporin.

Es tractarà especialment un dels àmbits que presenta més dificultats per al seu compliment com és el de la compatibilitat electromagnètica.

I si per desconeixement o per estalvi no es verifica el compliment dels requisits de la legislació les conseqüències poden ser rellevants per l'empresa i per als seus professionals.

En aquesta sessió es donarà una visió dels costos a considerar i de les potencials conseqüències de no fer-ho. També s'exposaran casos d'incompliments de productes comercialitzats en el mercat europeu i les conseqüències d'aquest incompliments.

La conferència anirà a càrrec de:

- Francesc Daura, enginyer Industrial, expert en compatibilitat electromagnètica.
- Gian-Lluís Ribechini, enginyer industrial, president de la Comissió Gestió Empresarial.

Moderarà la sessió Daniel Gaude-Fugarolas, enginyer industrial i president del GT de Gestió de la Innovació.

Organitza: Comissió de Gestió Empresarial i GT Gestió de la Innovació.
Dates: Dimarts, 27 d'abril de 2021
Horari: A les 18 h per videconferència
Inscripcions : Inscripcions col·legiats/associats      Inscripció general

Places limitades. Utilitzar la inscripció online per realitzar la reserva de plaça.