NEWSPACE today

Comissió: Comissió de Mobilitat
Descripció: La revolució i creixement del sector espacial ofereixen grans oportunitats per als emprenedors. En aquesta jornada es tractarà la manera de superar les barreres d'accés tecnològiques i financeres, així com la manera de construir un equip capaç d'innovar i, alhora, escalar en aquest atractiu camp.
Es descriuran els pico i nano satèl·lits i les seves principals aplicacions, presentant algunes de la missions desenvolupades i instal·lacions on es realitzen proves ambientals, així com una estació de seguiment de satèl·lits. S'exposaran, així mateix, els fonaments de la propulsió espacial i les seves principals aplicacions, descrivint els principals tipus de propulsors, des de coets químics als elèctrics o nuclears. Es discutirà la selecció i l'optimització del tipus de propulsor en funció de la missió i es podrà conèixer l'estat actual de la tecnologia amb les seves limitacions i reptes.
Es tractaran les activitats relacionades amb les noves tecnologies que s'estan desenvolupant en el camp dels llançadors per oferir un millor i innovador servei. Per finalitzar analitzant els projectes cientificotècnics en el camp d'observació de la Terra, on es desenvolupen algoritmes a bord i en terra per processar les dades dels instruments de microones, així com diverses aplicacions científiques.

PROGRAMA:
- Benvinguda: Jordi Renom, president AEIC i Dani Marco, director general de Innovació i Economia Digital de la Generalitat
- Presentació: Jaume Gibert , president GdT Aeronàutica i Espai
- Ponents:
- Rafel Jordà
- OPEN COSMOS)
- Adriano Camps - UPC
- Adrià Argemí - PANGEA AEROSPACE
- Manuel Martínez - MASSACHUSETTS INSTITUTE TECHNOLOGY
- Mònica Roca - isardSAT
Moderadora: Gisela Detrell - STUTTGART UNIVERSITÄT
- Cloenda: Vicenç Aguilera , president Comissió de Mobilitat


La revolución y crecimiento del sector espacial ofrecen grandes oportunidades para los emprendedores. En esta jornada se tratará la forma de superar las barreras de acceso tecnológicas y financieras, así como la manera de construir un equipo capaz de innovar y, a la vez, escalar en este atractivo campo.
Se describirán los pico y nano satélites y sus principales aplicaciones, presentándose algunas de la misiones desarrolladas e instalaciones donde se realizan pruebas ambientales, así como una estación de seguimiento de satélites. Se expondrán, asimismo, los fundamentos de la propulsión espacial y sus principales aplicaciones, describiendo los principales tipos de propulsores, desde cohetes químicos a los eléctricos o nucleares. Se discutirá la selección y optimización del tipo de propulsor en función de la misión y se podrá conocer el estado actual de la tecnología con sus limitaciones y retos.
Se tratarán las actividades relacionadas con las nuevas tecnologías que se están desarrollando en el campo de los lanzadores para ofrecer un mejor e innovador servicio. Para finalizar analizando los proyectos científico-técnicos en el campo de observación de la Tierra, donde se desarrollan algoritmos a bordo y en tierra para procesar los datos de los instrumentos de microondas, así como diversas aplicaciones científicas.

PROGRAMA:
- Apertura: Jordi Renom, presidente AEIC y Dani Marco, director general de Innovación y Economía Digital de la Generalitat de Catalunya
- Presentación: Jaume Gibert, Presidente GT Aeronáutica y Espacio
- Ponentes:
- Rafel Jordà
- OPEN COSMOS
- Adriano Camps - UPC
- Adrià Argemí - PANGEA AEROSPACE
- Manuel Martínez - MASSACHUSETTS INSTITUTE TECHNOLOGY
- Mònica Roca - ISARDSAT
Moderadora: - Gisela Detrell - STUTTGART UNIVERSITÄT
- Clausura: Vicenç Aguilera, Presidente Comissión de Mobilidad

INSCRIPCIONES
Dates: Dimecres, 17 de març de 2021
Horari: A les 18 h per videconferència
Inscripcions: Període inscripció tancat

Places limitades.

Si us plau, accepta les cookies de Marketing per veure aquest video.

NEWSPACE today

Descripció:
NEWSPACE today