Cafè dels Enginyers

Comissió: Comissió Jubilats i Prejubilats
Descripció: Hi intervindrà: Isidor Boix

Avui ens parlarà un company amb una important i valuosa trajectòria social.
Enginyer Industrial per l'ETSEIB-UPC, promoció 108 , i Llicenciat en Dret per la UB l'any 1985.
Destacat per la seva activitat sindical i política antifranquista a l'àmbit universitari i laboral des de l'any 1957, va ingresar en el Moviment Socialista de Catalunya (MSC) i en el PSUC-PCE a lany 1958. ´
En aquest darrer any va coorganitzar el clandestí Comitè de Interfacultats de la UB (precursor del SDEUB) i va estar Secretari de la Càmara de l'Escola d'Enginyers Industrials i organitzador de la seva biblioteca d'estudiants. T
ambé va pertànyer al Secretariat del Comitè Executiu del PSUC i del Comitè Central del PCE, des de 1971 fins a 1976, etapa en la que fou el responsable de l´'organització comunista a la SEAT i del seu Comitè d´'Empresa a Barcelona.

Afiliat al PSC-PSOE des de l'any 1978 fins al 1981, essent membre del seu Consell Nacional i del CE de Barcelona, anonenat delegat al 28è Congrés.
Va pertanyer al PSUC-IVV de 1981 a 1986 i va ser perseguit pel Tribunal especial de "Represión del comunismo y la masonería". Va haver d'exiliar-se a França i a la RDA des de 1961 fins 1964, aprofitant aquest periode per estudiar a l'Institut de Física Nuclear de Leipzig.

A l'octubre de 1965 va ser expulsat de l'ETSEIB on impartia classes com Professor no Numerari de pràctiques de investigació operativa. També ho va ser de l'Exèrcit un cop acabades les pràctiques d'Alférez de Complemento de las Milicias Universitarias.
Acomiadat de vàries fabriques per la pressió de la policía franquista, va estar sota l'ordre policial de busca i captura.
Va treballar com enginyer en el Servei d'Estudis del Banco Urquijo i a Solvay, des de 1967 fins a 1969, cessant com a conseqüència de l'intent de detenció durant lEstat d´'Excepció de 1969.
Va formar part de la Comissió Obrera Local de Barcelona i va prestar serveis a un despatx laboralista. De 1978 a 1980 va treballar al Gabinet Tècnic de la Secretaria General de l'UGT de Catalunya. Des de 1982 fins ara és membre de CCOO (metal de Catalunya, FITEQA-CCOO i Indústria-CCOO estatals), essent el responsable de la negociació de convenis estatals i de grans empreses.

Ha estat membre dels òrgans de direcció de CCOO i de Federacions Sindicals Europees i Internacionals de diferents sectors de producció.
Jubilat el 2009 va seguir com voluntari de CCOO amb plena dedicació fins el 2016. Actualment col·labora amb la Secretaria de Internacional de la Federació de Indústria.
Va participar activament a l'acció social sobre la RSE a importants empreses.

Enguany ha impulsat la Plataforma de Apoyo al Gobierno Progresista de España, exercint com membre de la corresponent plataforma de Catalunya.
Dates: dimarts 1 de desembre
Horari: 10h
Inscripcions: Període inscripció tancat

Places limitades.