La gestió de dades de distribució d'energia elèctrica. Agregació i Flexibilitat

Comissió: Comissió d'Energia
Descripció: La instal·lació massiva de tecnologies de generació renovables no gestionables a causa de la seva intermitència i indisponibilitat ferma, està amenaçant la manera d'equilibrar el sistema elèctric.

En aquest nou escenari, la demanda (consumidors), els "prosumers", són claus i poden jugar un paper molt rellevant reduint la necessitat de serveis de flexibilitat i emmagatzematge més cars, per assegurar la garantia de subministrament del sistema. Una nova figura que entrarà properament a operar al sistema elèctric: l'Agregador, vol contribuir a moderar aquests riscos.

L'Agregador tal com explica ENTRA, la asociación Española para la Agregación y la Flexibilidad, és capaç, per exemple, de reduir automàticament la producció d'una fàbrica baixant lleument el seu consum, sense que afecti el seu rendiment diari, aturar els termos elèctrics en domicilis particulars durant un curt lapse de temps sense que els usuaris perdin confort, o aturar els frigorífics d'un escorxador el temps suficient com per generar un estalvi energètic sense perjudicar el funcionament del negoci. En tots aquests casos, els clients han signat prèviament un contracte i reben una compensació econòmica per aquestes disminucions puntals i innòcues del flux elèctric.
Per la posta en marxa d'aquests nous operadors calen eines per gestionar les dades energètiques de milions de consumidors calen plataformes de servei de dades. Una de les iniciatives es DATADIS, (www.datadis.es), es una nova plataforma de dades de les empreses de distribució elèctrica al servei del consumidor, es un canal digital, transparent i comú, ja en servei, que per primera vegada, permet un accés gratuït, segur i neutral per cada consumidor a través d'una interfície comuna, a les dades del seu consum elèctric (es addicional als que actualment ofereixen aquestes empreses).

DATADIS, creat per totes les empreses de distribució elèctrica, integrades en les associacions AELEC, ASEME i CIDE.

DATADIS ofereix dos tipus d'informació:

- Informació PRIVADA de consum que l'usuari podrà determinar si dóna accés a tercers a través d'aquesta mateixa plataforma (comercialitzadors, agregadors, consultors energètics, etc.).

- Informació AGREGADA estadística, accessible de forma pública.

Amb aquets canvis que s'albiren la seguretat de les dades dels usuaris i la garantia de protecció contra Ciberatacs és un tema a contemplar.

Per altra banda, és públic que la UE està impulsant aquests canvis a tota la Unió i les directives del "Clean Energy for All Europeans" que estan sent negociades actualment, ja amb els canvis proposats pel Parlament Europeu, comportaran fins i tot amb una transposició conservadora a lleis espanyoles la creació d'espai per monetitzar la flexibilitat pel costat de la demanda, i per tant és el moment per configurar les comercialitzadores i agregadors que en aquest nou escenari tindran un paper rellevant.

Per parlar d'aquests temes participaran en una taula rodona virtual:

- Albert Estapé, director tècnic d'Estabanell Distribució i de l'Associació ASEME

- Francesc Vizcaíno, director d'Endesa Distribució a Catalunya

- Alicia Carrasco, directora executiva d'ENTRA i Ander Zubiria, Energy Transition Consultant

Presentarà la sessió Josep Canós, degà del Col·legi d'Enginyers Industrial de Catalunya i ex director general d'Energia

Moderarà: Lluis Pinós, president del GT del sector elèctric de la Comissió d'Energia i ex delegat de REE a Catalunya.
Dates: Dijous, 5 de novembre de 2020
Horari: A les 18 h per videoconferència
Inscripcions: Període inscripció tancat

Places limitades.

Document Descripció
Ponència
Si us plau, accepta les cookies de Marketing per veure aquest video.

La gestió de dades de distribució d'energia elèctrica. Agregació i Flexibilitat

Descripció:
La gestió de dades de distribució d'energia elèctrica. Agregació i Flexibilitat