POSPOSAT: Impacte del Nou Decret Autoconsum en els municipis. Experiències i Prospectives

Comissió: Comissió d'Energia
Descripció: L'objectiu de la jornada és posar en comú les oportunitats de la tecnologia de les energies renovables i, en particular la solar fotovoltaica, per a l'autogeneració integrada a infraestructures que la consumeixen.

Aquesta jornada s'enfoca a l'àmbit municipal, tant com a promotor en infraestructures pròpies, com a dinamitzador social i econòmic. Va dirigit principalment a tècnics i responsables en l'àmbit dels Ajuntaments i entitats locals.


8.45 h Registre d'assistents

Sessió d'obertura
9.00 h Presentació de la Jornada.
Josep M. Montagut, president de la Comissió d¿Energia
Xavier Vallvé, president del GT Renovables, Comissió d¿Energia

9.05 h Situació actual de l¿autoconsum a Catalunya. Francesc Vidal, ICAEN

Sessió 1: Visió del Sistema Elèctric. Aquesta sessió explora fins a quin punt el sistema elèctric està preparat per a aquest nou model de generació distribuïda des del punt de vista tècnic, normatiu, comercial, model de negoci, etc.
Modera: José Antonio Fernández, vicepresident del GT Renovables

9.20 h Connexió i gestió de l¿energia renovable en autoconsum a la xarxa de distribució.
Oriol Xalabarder, ELECTRA CALDENSE

9.30 h Cas d'autoconsum compartit amb instal¿lacions pròximes, ús de xarxa i titularitat pública local. María José García Cuevas, AGRIENERGIA.

9.40 h Autoconsum Compartit, oportunitat per els Ajuntaments. Antoni Franquesa. FACTOR ENERGIA.

9.50 h Gestió d¿excedents. Nuria Palmada. SOM ENERGIA.

10.00 h Torn de Preguntes de la sala

10.20 h Fi de la sessió - Networking cafè


Sessió 2: Experiències i prospectives dels Ajuntaments. Testimoniatge de primera mà experiències de projectes pilot executats en l¿àmbit de les entitats locals i també els plans i prospectives concretes que els Ajuntaments estan considerant a curt i mig termini
Modera: José Luis Navia. GT Renovables

10.40 h Comunitats energètiques privades amb iniciativa pública. Josep Escarrà Cap Unitat de Medi Urbà i sostenibilitat, Ajuntament de Sant Boi

10.50 h El Municipi com impulsor d¿iniciatives per la transició energètica. Marta Morera, Servei Rubi Brilla, Ajuntament de Rubí

11.00 h Títol pendent de confirmar. Joan Herrera, Ajuntament de El Prat de Llobregat

11.10 h Inversions municipals en renovables per a l'autoconsum (2018-2020). Virginia Domingo, tècnica de Medi Ambient, Ajuntament de Granollers

11.20 h Suport de la Diputació de Barcelona a l¿autoconsum fotovoltaic als municipal. Albert Vendrell, Diputació Barcelona

11.30 h Comunitats energètiques basades en l¿autoconsum compartit. Montserrat Mata,Enginyeria Emelcat

11.40 h Taula rodona entre ponents

11.50 h Preguntes intervencions de la sala

12.00 h Fi de la sessió i cloenda de la jornada


Organitza: GT Renovables i solucions energètiques.
Dates: Dimecres, 29 d'abril de 2020
Horari: De les 9 a les 12 h a la seu dels Enginyers Industrials de Catalunya
Inscripcions : Període inscripció tancat

Places limitades. Utilitzar la inscripció online per realitzar la reserva de plaça.