Els professionals de l'enginyeria hem de preveure els incompliments tècnics en les nostres empreses

Comissió: Comissió Gestió Empresarial
Descripció: Podem minimitzar el risc que a una empresa es cometin delictes de caire tècnic per desconeixement o per inacció?

El compliance (compliment) és l'àmbit de la gestió empresarial que s'ocupa de garantir que les organitzacions compleixen amb el marc regulador que els pot afectar en la seva activitat. Per al col·lectiu de professionals de l'enginyeria té especial importància el compliance tècnic i, especialment, arrel de la introducció de la "responsabilitat penal de la persona jurídica" han de ser conscients que les seves actuacions poden tenir incidència en el anomenat Compliance Penal.

Per tal de donar una visió de la relació entre ambdós àmbits s'ha coorganitzat aquesta sessió entre la Associació Catalana de Compliance (COMPCAT) i el Grup de Treball de Compliance Tècnic dels Enginyers Industrials de Catalunya.

S'iniciarà amb una breu introducció al Compliance Tècnic i al Compliance Penal per continuar amb la taula de debat on hi participaran professionals de l'enginyeria que exposaran diverses situacions que es poden donar treballant en empreses o per compte propi per tal que els professionals de la advocacia puguin exposar la seva opinió sobre les possibles conseqüències en compliance penal i com es podrien evitar.

Es preveu que els assistents també puguin exposar les seves inquietuds als membres de la taula per aquests donar la seva opinió i recomanacions.

Hi intervindran:

- Josep Figueras. Enginyer Industrial. GT de Compliance Tècnic
- Marta Guasch. Enginyera Industrial. GT de Compliance Tècnic
- Gian-Lluís Ribechini. Enginyer Industrial. President del GT de Compliance Tècnic.
- Ignacio Marqués. Advocat en Propietat Industrial i Dret de la Competència i Soci de Grau & Angulo, qui explicarà en què consisteix una patent, un disseny industrial i un model d'utilitat, des de la perspectiva del dret civil a fi de conèixer qui pot ser titular dels seus drets d'explotació, com poden ser protegits i cedits i quan poden entendre's vulnerats.
- María Tornos. Advocada en Dret Penal i Compliance i Compliance Officer. Membre de la Junta Directiva de COMPCAT, qui abordarà els aspectes relatius a la responsabilitat penal de la persona jurídica així com aquells aspectes penals que poden afectar a l'enginyeria en el desenvolupament de les seves tasques.

Organitza: Comissió Gestió Empresarial - GT Compliance Tècnic i Compcat
Dates: Dimecres, 4 de març de 2020
Horari: A les 18.30 h a la seu dels Enginyers Industrials de Catalunya
Inscripcions : Període inscripció tancat

Places limitades. Utilitzar la inscripció online per realitzar la reserva de plaça.

Document Descripció
Ponències Sr., Josep Figueras
Ponències Sra. Marta Guasch
Ponències Sr. Gian-Lluís Ribechini