Innovació i Compliance

Comissió: Comissió Gestió Empresarial
Descripció:
No es pot innovar desconeixent quines són les regles per comercialitzar en el mercat.

El compliance (compliment) és l'àmbit de la gestió empresarial que s'ocupa de garantir que les organitzacions compleixen amb el marc regulador que els pot afectar en la seva activitat. Arran de la darrera modificació del Codi Penal s'introdueix la "responsabilitat penal de la persona jurídica"; fet que modifica les conseqüències d'un delicte penal en ampliar la responsabilitat penal també a l'empresa si no havia establert mecanismes per evitar-ho.
Dins els diversos àmbits que engloben la temàtica del compliance te especial rellevància pel col·lectiu d'enginyers que desenvolupen innovacions el compliance tècnic. Es a dir, al marc legal que inclou elements vinculats a la tècnica i a la tecnologia. Aquest marc legal es d'especial rellevància per als innovadors, per les empreses innovadores i per les startups que desenvolupen, fabriquen o comercialitzen productes i que hauran de complir si no volen comprometre el seu negoci.

En aquesta sessió s'explicarà què es el compliance tècnic, quin es el marc regulatori dins la Unió Europea i perquè s'ha de considerar aquest marc regulatori quan es vol innovar. També s'exposaran les sorprenents estadístiques de les autoritats de vigilància del mercat sobre l'incompliment de normativa obligatòria.

Es finalitzarà amb un debat amb els assistents.

Hi intervindran:

Daniel Gaude-Fugarolas. Coordinador de la Subcomissió de Gestió de la Innovació

Gian-Lluís Ribechini. Coordinador del GT de Compliance Tècnic.
Dates: Dijous, 3 d'octubre de 2019
Horari: A les 18.30 h a la seu dels Enginyers Industrials de Catalunya
Inscripcions : Període inscripció tancat

Places limitades. Utilitzar la inscripció online per realitzar la reserva de plaça.