Seminari Planificació successòria: Tot lligat i ben lligat

Comissió: Actes / Jornades Tècniques (Catalunya Central)
Descripció: Tan sols un 15% de les persones atorguen testament. L'estadística ens mostra, doncs, el següent escenari: davant d'una veritat absoluta -tots morirem en algun moment- a la majoria de la població no el preocupa especialment el destí dels seus béns o el deteriorament de les relacions familiars dels seus parents un cop ells faltin.
Potser es degui a una qüestió eminentment emocional -no és agradable pensar en la teva pròpia mort- unida a la manca d'informació i difusió de les opcions existents en la nostra legislació. El desconeixement de les opcions legals existents per gestionar la herència en un futur genera una major complexitat en els tràmits de la successió, un augment de les despeses associades com a conseqüència de la interposició de procediments judicials i, per tant, el sorgiment de conflictes familiars que poden esdevenir en una ruptura total de les relacions personals.
La planificació hereditària no és una matèria reservada als grans patrimonis. Els potencials conflictes familiars i la pressió fiscal afecten també a la classe mitjana, cal conèixer les diferents eines jurídiques existents per transmetre el nostre patrimoni amb la finalitat de formalitzar la nostra voluntat, reduir els futurs conflictes familiars, i per pagar menys impostos.

Objectius d'aprenentatge
- Conscienciar sobre la importància d'atorgar testament.
- Plasmar correctament la voluntat del testador minimitzant els conflictes familiars.
- Conèixer diferents figures jurídiques aplicables a Catalunya indispensables a la planificació hereditària.
- Discernir quina designació de hereus i legataris és la més convenient des del punt de vista fiscal.
- Identificar els principals consells per què el procés successori estigui mancant de conflictes i sigui eficient fiscalment.

Destinat
- Persones que no hagin fet testament.
- Aquells que tinguin testament, però que estiguin oberts a la seva modificació amb l'objectiu de millorar la planificació successòria.
- Qualsevol interessat en conèixer els conceptes més rellevants en els processos successoris i les claus de la planificació hereditària.

Programa
- Com i quan fer testament
- Principals característiques del dret català sobre l'herència.
- Diferents opcions al voltant de l'hereu.
- Impost de Successions i Donacions: nocions bàsiques i recomanacions per pagar menys impostos.

El seminari anirà a càrrec d'Òscar Sánchez, Director comercial d'estalvi i previsió social de La Mútua dels Enginyers.

A la part final de participació dels assistents per fer preguntes sobre els continguts.
Dates: Dimarts, 29 de gener de 2019
Horari: De 18.30 a les 20.30 hores.
  Període inscripció tancat

Places limitades. Pot fer la reserva utilitzant la inscripció online o trucant per telèfon a la Demarcació/Delegació on es realitza l'acte/jornada.