NO - PAU's i altres eines d'autoprotecció. Actualització de criteris i recomanacions de la TID-PAU

Comissió: Comissió Seguretat
Descripció: Programa

09:30h Benvinguda a càrrec de:
- Josep Canós, degà del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.
- Jordi Galbis, diputat de l'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona.
- Núria Gasulla, subdirectora general de Protecció Civil.

10:00h Presentació i plantejament de la jornada a càrrec del responsable de la Subcomissió de Plans d'Emergència del COEIC, i coordinador de la TIDPAU, David Tisaire.

10:15h Taula per explicar les recomanacions més importants. Moderada per Llum Llosa, cap de Seguretat en Obres i Autoprotecció de l'Ajuntament de Barcelona.

Hector Carmona, Cap de la Unitat de Protecció Civil de Bombers de Barcelona.
R8 - Aclariments sobre la formació dels recursos propis. 
R9 - Aclariments de definicions i rols dels PAU.

Sebastià Jané, membre de la taula TID-PAU en representació del Consell dels Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Catalunya.
R11- Mitjans d'autoprotecció humans i materials mínims en actes a l'aire lliure
R12 - Criteris d'elaboració d'un PAU de rues i cavalcades. 

Toni Izquierdo, Director de Seguretat i President de la comissió PAU-PC d'ENGINYERS BCN.
R14 - Recomanacions sobre la tipologia de document d'autoprotecció per activitats extraordinàries. 
R15 - Recomanacions sobre la tipologia de document d'autoprotecció per equipaments i instal·lacions fixes.

11:15h - Torn obert de preguntes per resoldre dubtes de les recomanacions

11:30h - Descans

12.00h - Taula: casos pràctics i experiències. Moderadora: Montse Vilardaga, cap de la Oficina Consultora Tècnica del COAC.

- PAU equipament multi ús afectat pel Decret 30/2015, Ernest Cuadrado, vocal de la Plataforma de tècnics Municipals de Catalunya i Enginyer Municipal a l'Ajuntament de Sant Just Desvern.
- Seguretat i autoprotecció en una activitat extraordinària tipus Rua de Carnaval o Cavalcada de Reis, Associació de tècnics de Protecció Civil de Catalunya
- Eines d'autoprotecció als edificis i equipaments de la Diputació de Barcelona, Jaume Bosch, cap de la Unitat d'Autoprotecció i mesures protectores de la Diputació de Barcelona.

12.45h Ponència: Actualització de criteris dels plans d'autoprotecció, Direcció General de Protecció Civil

13.15h Cloenda i torn obert de preguntes. Moderador: Jordi Sans, president de la Comissió de Seguretat dels EIC i Llum Llosa.

13.30 h Cloenda, a càrrec de la Direcció General de Protecció Civil


Organitza: Taula d'Interpretació i Desplegament dels Plans d'Autoprotecció TID-PAU

La Taula d'Interpretació i Desplegament dels Plans d'Autoprotecció està formada per DIPUTACIÓ DE BARCELONA, BOMBERS DE BARCELONA, DIRECCIÓ GENERAL DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PLATAFORMA DE TÈCNICS MUNICIPALS DE CATALUNYA, ASSOCIACIÓ DE TÈCNICS DE PROTECCIÓ CIVIL DE CATALUNYA, COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA, CONSELL DELS COL·LEGIS D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE CATALUNYA, COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA I CONSELL DELS COL·LEGIS D'APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE CATALUNYA
Dates: Dimarts, 27 de novembre de 2018
Horari: A les 9.30 h a l'Espai Francesca Bonnemaison
(C/Sant Pere Més Baix, 7. Barcelona)
Inscripcions: Període inscripció tancat

Places limitades.