La gestió àgil de projectes, no només per projectes TIC! - PLACES EXHAURIDES

Comissió: Comissió Gestió Empresarial
Descripció: Els Mètodes Àgils han aparegut com a alternativa als enfocaments tradicionals de gestió de producte i/o projecte on el treball del coneixement és preponderant, d'acord amb el context en continu canvi de la societat actual i amb l'enfocament clarament orientat a la priorització pel valor.

L'alternativa àgil es fonamenta en un conjunt de valors i principis en la gestió cada vegada més assimilats per les empreses que aposten per un desenvolupament ràpid i sostenible. Aquests marcs àgils de gestió utilitzen bones pràctiques que s'apliquen de manera regular, recolzant-se unes amb les altres, per fomentar el treball en equip i obtenir el millor resultat possible en un projecte.

En aquesta jornada coorganitzada amb ACCIÓ es vol desenvolupar un taller pràctic per aprendre a utilitzar l'agilitat per a gestionar projectes complexos. Es tractaran metodologies com Scrum, Kanban i eines Lean.

El Taller seguirà el següent temari:
- Introducció: la gestió de projectes tradicional
- La gestió àgil de projectes
- Com funciona Scrum
- Quan utilitzar Scrum
- Scrum en detall
- Planificació àgil
- Taulell Kanban

Programa
- Benvinguda. Gian-Lluís Ribechini, President de la Comissió de Gestió Empresarial dels EIC.
- Les estratègies i els serveis d'innovació de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa. Marta Casanova, Gestora de Projectes de l'EEN, ACCIÓ i Alba Sánchez, Gestora del Programa d'Innovació, ACCIÓ
- Desenvolupament del Taller. David Coloma, Itnove.
Dates: Dimecres, 11 de juliol de 2018
Horari: A les 9.30 h a la seu dels EIC
Inscripcions : Període inscripció tancat

Places limitades. Utilitzar la inscripció online per realitzar la reserva de plaça.