Jornades - Tècniques domèstiques de modelisme ferroviari

Tècniques domèstiques de modelisme ferroviari

Comissió: Comissió de Cultura: Grup Engitren
Descripció: En moltes ocasions el desig de disposar d'una determinada reproducció en miniatura està limitat per l'absència de models comercials o kits de muntatge. En aquests casos, poder ser autosuficient és l'única possibilitat per aconseguir l'objectiu.

Amb un parc d'eines bàsiques, l'adequada utilització de matèries primeres i amb un espai mínim en el qual poder desenvolupar aquestes activitats a casa és possible dedicar-se al modelisme de peça tot afrontant des de les tasques de transformació més senzilles fins l'assoliment d'un model complet, pràcticament sense recórrer a processos industrials extrems.

L'ús de planxes i perfils de poliestirè, l'obtenció de peces mitjançant motlles de silicona i colada de resina o metall, la creació de fotolits i el posterior fotogravat químic, la soldadura de metalls, la pintura i l'acabat final són activitats que, amb les degudes precaucions, es poden dur a terme en el propi domicili de cada aficionat. D'aquesta manera es pot fer front a la construcció d'un model des de zero, amb la qual cosa la tria del vehicle a reproduir i el grau de detall no depenen de tercers. Només podria ser necessari recórrer, en alguns casos, a elements de rodadura, com eixos o bogies, a enganxalls normalitzats i a motoritzacions en el cas de locomotores.

A la xerrada es projectaran imatges de models ferroviaris construïts amb diferents materials i es farà esment dels procediments més habituals en el modelisme ferroviari artesanal, i també del procés de fabricació d'un model concret realitzat íntegrament tot emprant mitjans propis i en el qual s'han posat en pràctica aquestes tècniques.

La xerrada anirà a càrrec de José Menchero Guillén, adjunt a la presidència per a temes de modelisme de la Federació Espanyola d'Associacions d'Amics del Ferrocarril i responsable de la secció de modelisme de la Revista Vía Libre durant 27 anys, durant els quals va publicar 296 articles.
Dates: Dijous, 21 de juny de 2018
Horari: A les 18.30 hores a la seu dels EIC
  Període inscripció tancat

Places limitades. Utilitzar la inscripció online per realitzar la reserva de plaça.