Homenatge de l'Enginyeria a Pompeu Fabra

Comissió: Actes Corporatius
Descripció: Amb motiu del 150è aniversari del naixement de Pompeu Fabra, enginyer industrial químic, l'AEIC i el COEIC organitzen, dins l'any Pompeu Fabra, un acte d'homenatge amb aportacions genuïnes i originals del perfil de Pompeu Fabra des de l'òptica de l'enginyeria.

Els Enginyers Industrials de Catalunya amb la col·laboració de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), la Fundació Torrens Ibern i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) han organitzat aquest acte en motiu de la celebració del naixement de Pompeu Fabra.

Programa

16:00 h Presentació a càrrec de Josep Canós, degà del COEIC.

Presentació i conducció de l'acte, Ramon Garriga

16:15 h Trets biogràfics i context polític i social. Primers anys. Estudis d'enginyeria. Enginyer dedicat a l'ensenyament. Creació de l'Escola de Bilbao (1897-99). Els catalans a l'Escola de B. Pompeu Fabra professor a l'Escola de B., Guillermo Lusa

16:45 h Influències mútues entre matemàtiques, lògica, enginyeria, química i lingüística. El valor afegit de la formació d'enginyer de Pompeu Fabra en la seva obra, Ton Sales

17:05 h Treballs científics i tècnics en llengua catalana durant la dictadura franquista. Eclosió a partir de 1975. El món universitari i els centres de recerca, M. Rosa Mateu

17:25 h Descans

17:45 h Intents de desprestigiar el català com a llengua total. Manifest de professors universitaris. Creació de la Fundació Torrens-Ibern per a la promoció de la terminologia científica i tècnica en llengua catalana. Aportacions del TERMCAT i de l'IEC, Carles Riba

18:05 h Eines informàtiques més rellevants al servei de la lingüística aplicada. L'aprenentatge del català per ordinador i per telèfon. Els sistemes de reconeixement de la parla. Els correctors ortogràfics. La traducció automàtica, Jaume Miranda

18:25 h Impacte d'aquestes tecnologies sobre llengües minoritàries com és el cas del català. Principals eines informàtiques al servei de la lingüística evolutiva. El projecte del Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana impulsat per l'IEC, Mercè Lorente

18:45 h Debat amb la participació de Josep Amat, Josep M Rosanas i Maria Teresa Cabré

19:30 h Cloenda a càrrec de Jordi Renom, president de l'AEIC.


Acte inclòs en la celebració de la Generalitat de Catalunya de l'Any Pompeu Fabra 2018.

Amb la col·laboració de la Fundació .Cat

Col·laboren: Fundació Torrens Ibern, UPC i ETSEIB
Dates: Dijous, 10 de maig de 2018
Horari: A les 4 h a la seu dels EIC
Inscripcions : Període inscripció tancat

Places limitades. Utilitzar la inscripció online per realitzar la reserva de plaça.

Homenatge de l'Enginyeria a Pompeu Fabra

Descripció:
Homenatge de l'Enginyeria a Pompeu Fabra