Cafè dels Enginyers

Comissió: Comissió Jubilats i Prejubilats
Descripció: Hi intervindrà: Guillermo Lusa, ex Professor de la Escola Tècnica Superior d¿Enginyeria Industrial de Barcelona (UPC).

Avui ens parlarà un company amb una valuosa trajectòria professional en el camp de l'ensenyament i de la recerca històrica.
És Dr. Enginyer Industrial i ha estat professor en el Departament de Matemàtica Aplicada de la UPC i Director de la Biblioteca de l¿ETSEIB.

També ha estat el promotor, organitzador i responsable de l¿engegada dels ensenyaments d¿Història de la Ciència i de la Tècnica en l¿ETSEIB i en altres centres de la UPC. Com a Director de la Biblioteca de l¿ETSEIB va impulsar la catalogació del seu fons històric i va crear un fons monogràfic especialitzat en Història de la Ciència i de la Tècnica. És membre fundador de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias (1978) i de la Societat Catalana d¿Història de la Ciència i de la Tècnica (1991).

És autor de diverses publicacions d¿història de la matemàtica, sobre la matemàtica en l¿enginyeria i sobre l¿educació tècnica en els segles XIX i XX. Ha estat organitzador de diversos congressos nacionals i internacionals en aquest camp.

Els seus primers treballs van tractar sobre la història de les relacions entre Matemàtica i Enginyeria, especialment en la formació de la moderna professió d¿Enginyeria Industrial (1850-1975). Posteriorment s¿ha dedicat a investigar sobre la història de la formació dels enginyers a Espanya i en el món, concentrant-se en la història d¿un dels centres més antics i rellevants, l¿Escola d¿Enginyeria de Barcelona (creada en 1851 sobre la base d¿estudis existents des de 1769). Edita anualment una col¿lecció monogràfica (Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona).

Fins la seva jubilació, ha estat el coordinador del Grup de Recerca d¿Història de la Ciència i de la Tècnica de la UPC i director de la revista Quaderns d¿Història de l¿Enginyeria, així com el responsable de la Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura de la UPC.
Dates: Dimarts, 23 de gener de 2018
Horari: A les 10 h a la seu dels EIC.
Inscripcions : Període inscripció tancat

Places limitades. Utilitzar la inscripció online per realitzar la reserva de plaça.

Document Descripció
Ponència Ponència Sr. Guillermo Lusa