Compliance: riscos penals per a l'enginyer i per a les empreses del sector industrial

Comissió: Comissió Gestió Empresarial
Descripció: En les darreres modificacions del Codi Penal es va introduir la "Responsabilitat penal de les persones jurídiques", amb un catàleg tancat de delictes entre els quals n'hi ha alguns que, per diversos motius, poden afectar directament a enginyers i a les empreses del sector Industrial.

Aquesta responsabilitat, així com l'augment de la necessitat de que les empreses compleixin amb el marc normatiu aplicable, ha fet que s'hagi incorporat al llenguatge empresarial el concepte de Compliance o compliment normatiu. Això implica crear un pla de prevenció de delictes per garantir que els directius, empleats i agents vinculats a la empresa respectin la normativa i s'alinïin amb la "cultura del compliment".

En aquesta sessió es donarà una visió pràctica dels riscos penals en els que es pot trobar un enginyer i una empresa del sector, així com del concepte Compliance i el seus efectes en front a una eventual responsabilitat penal.

Hi intervindran:
- Isabel Vizcaíno González. Advocada. Vicepresidenta de la Secció de Compliance de l'II·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.

- Jaume Antich Soler. Advocat. Doctor en Dret. Secretari de la Secció de Compliance de l' Il·lustre Col·legi d'Advocacio de Barcelona.

- Gian-Lluís Ribechini Creus. Enginyer Industrial. GT de Compliance Tècnic. President de la Comissió de Gestió Empresarial dels EIC.

Organitza: Comissió de Gestió Empresarial - GT Compliance Tècnic
Dates: Dimarts, 21 de novembre de 2017
Horari: A les 18.30 h a la seu dels Enginyers Industrials de Catalunya, Via Laietana, 39, Barcelona
Inscripcions: Període inscripció tancat

Places limitades.