El Pla de gestió del Districte de Conca fluvial de Catalunya i el seu programa de mesures (segons cicle 2016-2021)

Comissió: Comissió Medi Ambient
Descripció: El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (PGDCFC) és l'eina que ha de determinar les accions i les mesures necessàries per desenvolupar els objectius de la planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya. El seu àmbit territorial està constituït per les conques hidrogràfiques internes de Catalunya i per les aigües subterrànies i costaneres associades.

La Directiva marc de l'aigua establia que l'any 2009 s'havien d'aprovar els primers plans i programes i les mesures de gestió a dur a terme per assolir els objectius de bon estat de les masses d'aigua. També establia la necessitat de revisar aquests plans cada 6 anys. Per tant el primer cicle de planificació correspon al període 2009-2015, i el segon del període 2016-2021.

Conferència a càrrec de Jordi Agustí, director de l'Agència Catalana de l'Aigua.
Dates: Dimarts, 14 de març de 2017.
Horari: A les 18 h a la seu dels EIC, Via Laietana, 39 Barcelona.
  Període inscripció tancat

Places limitades. Pot fer la reserva utilitzant la inscripció online o trucant per telèfon a la Demarcació/Delegació on es realitza l'acte/jornada.

Document Descripció
Ponències Ponència Sr. Jordi Agustí, Agència Catalana de l'Aigüa