Taula debat: Un canvi d'època!!! La implantació d'un sistema de gestió del coneixement al si de les organitzacions. Factor humà i factor tecnològic.

Comissió: Comissió d'Enginyers a l'Administració Pública
Descripció: Competir compartint i cooperant 7a edició
Un canvi d'època!
Taula debat: La implantació d¿un sistema de gestió del coneixement al si de les organitzacions. Factor humà i factor tecnològic.


La gestió del coneixement a les organitzacions té per finalitat la seva transferència, des dels llocs on es genera, als llocs on es compartirà i s'utilitzarà pels seus membres. Una bona gestió possibilitarà augmentar de forma significativa l'anomenat capital intel·lectual de l'empresa.

Les tècniques per capturar, organitzar, emmagatzemar... els coneixements dels treballadors i transformar-los en un actiu que aporti beneficis i es pugui compartir exigeix el desenvolupament d'unes determinades competències a l'interior de les organitzacions, tant en el pla individual com en l'àmbit estructural.

L'actual marc de competència i competitivitat sotmet l'empresa a una forta pressió que de manera natural es fa extensible al seus treballadors. Es per això que en la implementació d'un sistema de gestió s'ha de treballar en les persones, en una sèrie d'aspectes clau com són la capacitat de contactar, de connectar (descobrir en l'altre allò que t'aporti quelcom positiu), de compartir interessos comuns, de cocrear, ... i tot això en un marc de confiança que ha de ser promogut des de qualsevol àmbit de l'organització.

D'altra banda, la introducció de les noves tecnologies exigeix analistes qualificats amb coneixements de les organitzacions i que siguin coneixedors i experts en la implantació de les TICs.

Més informació i ponents.
Dates: Dimarts, 17 de novembre de 2015
Horari: A les 18.00h a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, 5a planta, Barcelona.
Inscripcions: Període inscripció tancat

Places limitades.