Observatorio

El Observatorio de la Ingeniería és el primer estudi sobre la professió que es fa a nivell estatal. Ha estat impulsat per la Fundació Caixa d’Enginyers i emula la que va tirar endavant el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya el 2017.

A banda de la participació del COEIC, l’estudi ha comptat amb la participació del Ministeri d’Indústria, les patronals del sector, les universitats politècniques i altres institucions relacionades amb l’enginyeria. En total, el Consell Rector de l’estudi representa més de 450.000 enginyers.

La principal conclusió del treball és que l’estat espanyol necessitarà 200.000 nous enginyers els propers deu anys i que, de fet, actualment les empreses ja tenen problemes per cobrir les vacants que els sorgeixen: una de cada quatre ja admet dificultats per completar les plantilles amb aquests perfils. El document, que es pot consultar a la pàgina web del Observatorio, es va presentar el 18 de novembre passat al Congrés dels Diputats.