Agency for Qualification of Professional Engineers

AQPE (Agency for Qualification of Professional Engineers) certifica els professionals de l'enginyeria en funció dels coneixements acreditats i l'experiència professional en les diferents especialitats. Així mateix, promou la convergència internacional, principalment europea, dels sistemes de qualificació utilitzats i del seu reconeixement mutu.

Veure web
Reunió Roma maig 2019