INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable: Col•legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya

Finalitat: Gestionar la participació dels col•legiats/associats en les institucions EIC

Legitimació: Consentiment de la persona interessada

Destinataris: No es preveu la comunicació de dades a terceres persones, tret que sigui obligatori legalment. Possible publicació d’imatges als mitjans de comunicació i xarxes socials.

Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol•licitar-ne la limitació

Informació addicional: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol•licitar-ne la limitació

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

Identitat: Col·legi Oficial d’enginyers Industrials de Catalunya (COEIC) / Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya (AEIC)
Dades contacte: Via Laietana, 39, 08003 Barcelona. Tel.933192300
Delegat de Protecció de Dades: lopd@juridic.eic.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Les dades seran objecte de tractament per COEIC/AEIC amb la finalitat de gestionar la participació dels les persones interessades en les comissions de les institucions EIC, llocs de debat sobre els interessos professionals i socials dels enginyers.

Per tant, rebreu comunicacions electròniques promocionals o informatives relacionades amb les activitats organitzades o gestionades per la Comissió en la qual estigueu inscrits.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran durant el període que la persona interessada formi part de la comissió, en tant no manifesti la seva voluntat de cursar baixa i de cancel·lar la documentació aportada.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base jurídica per al tractament de les dades és el vostre consentiment que atorgueu al facilitar les dades que se sol·liciten, en omplir i enviar aquest formulari.

La base jurídica per al tractament de les imatges és el consentiment de l’interessat manifestat en assenyalar la casella corresponent del formulari.

El consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment sense que en cap cas produeixi efectes retroactius.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

En cas d’haver-ho autoritzat expressament, la vostra imatge podrà ser publicada en els mitjans de comunicació del COEIC/AEIC  (revistes, pàgines web, xarxes socials, etc.), amb l’exclusiva finalitat d’identificar-lo com a membre de  la comissió de la qual ha sol·licitat formar-ne part. 

No es preveuen altres cessions a terceres persones, tret que sigui obligació legal.

No es preveu la transferència internacional de les vostres dades personals.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a COEIC/AEIC estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils. COEIC i AEIC deixaran de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Com podeu exercir els drets?

  • Mitjançant un escrit adreçat a COEIC/AEIC, Via Laietana, 39 – 08003 Barcelona.
  • Mitjançant correu electrònic adreçat al delegat de protecció de dades: lopd@juridic.eic.cat

Recordeu que la vostra sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una còpia del DNI o document equivalent acreditatiu de la vostra identitat.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat catalana de protecció de dades, al carrer Rosselló 214, Esc-A. 1r.1a. 08008 Barcelona https://seu.apd.cat/ca/tramits/reclamacions.