Llistat de Pèrits Judicials

Els EIC disposen d’un llistat d’enginyers amb preparació́ especifica reconeguda en l’àmbit de l’activitat pericial disposats a realitzar les actuacions que se’ls requereixi des de l’Administració́ de Justícia o des d’altres organismes oficials.

En els següents enllaços podeu consultar el document dels inscrits a la llista de pèrits judicials

Llistat de pèrits judicials del COEIC 2024 Cerca de pèrits enginyers superiors per especialitat

Informació sobre el servei

El COEIC ofereix un servei a les persones que precisin d’enginyers disposats a realitzar les actuacions pericials. Us podem proposar tres persones expertes en la matèria que preciseu.

Si voleu fer ús del servei podeu enviar-nos el Formulari de Sol·licitud de Pèrit Judicial a peritatge@juridic.eic.cat

Informació per a les persones interessades en formar part del llistat de pèrits judicials

Per poder inscriure’s a les llistes, les persones interessades hauran de formar part del COEIC/AEIC, estar habilitades per a l’exercici de la professió i enviar la Sol·licitud d'inscripció a l’Àrea Jurídica per correu electrònic a peritatge@juridic.eic.cat. O bé per correu postal ordinari a: ENGINYERS IDUSTRIALS DE CATALUNYA (Att.Elísabet Rodríguez). Via Laietana, 39. 08003 Barcelona

En casos de denegació d’inscripció aquesta es comunicarà a l’enginyer amb la seva corresponent justificació.

La inscripció al llistat de pèrits que elabora el Departament de Justícia un cop l’any per a ús dels jutjats i Tribunals dependrà del calendari que fixi l’Administració.

La persona interessada en donar-se de baixa haurà d'enviar la Sol·licitud de baixa a l’Àrea Jurídica pels mateixos mitjans establerts per a donar-se d’alta.

Per qualsevol altra consulta podeu contactar al telèfon 93 319 23 00.

Grup de Treball de pèrits judicials

El Grup de Treball de Pèrits Judicials, impulsat per les Comissions de Seguretat i d’Acció Professional, que depèn d’aquesta última i està formada per membres d’ambdues comissions amb l’objectiu de realitzar el seguiment i l’avaluació contínua de la implantació de les actuacions dels enginyers en tots els àmbits relacionats amb la peritació judicial.

El responsable d’aquesta subcomissió és Juan Fernández-Goula. Pels enginyers col·legiats/associats que es vulguin apuntar al Grup de Treball ho poden fer a través del c/e:  info@coneixement.eic.cat

Informació del vostre interès

Els jutjats no abonen dietes ni despeses de desplaçament als pèrits que resideixin fora del partit judicial.

La inscripció al servei de justícia gratuïta és totalment voluntària però implica l’obligació d’efectuar els peritatges en els termes econòmics establerts per la Generalitat. La persona requerida pel jutjat que es negui a desenvolupar la tasca podria ser objecte de sanció.

Més informació

Necessites més informació?

Contactar