La Memòria

La Memòria anual d’activitat mostra diferents exemples de com es concreta el relat de les nostres institucions, visualitzant l’aportació de valor als enginyers i l’enginyeria des dels Serveis, la Xarxa, la Veu, la Influencia i la Marca, així com les dades més rellevants de l’Associació i Col•legi.

Descarrega la memòria