Objectius

Intercanvi de coneixement, d’experiències i de bones pràctiques envers la implantació de Sistemes de Gestió a l’empresa, així com de la integració dels mateixos.

És de caire transversal amb d’altres Comissions i d’altres Grups de Treball.

Conscienciar a l’enginyer industrial i als diferents professionals d’empresa, fruit de l’entorn industrial, empresarial i tot en un context global internacional de l’elevada sensibilitat en que es troben les entitats empresarial. Tant a nivell de les millores obtingudes en la pròpia gestió empresarial, tant per accedir a nous clients que ens exigeixen disposar d’estàndards internacionals i reconeguts per a poder entrar com a proveïdor del mateixos.

 

Sessions i activitats

A-Experiències en els sistemes de gestió següents:

 • ISO 56002: Gestió de la Innovació, UNE 166002 Gestió de la Innovació Qualitat (i properes noves edicions-versions)

 • ISO 166001: Gestió de projectes de I+D+i . Qualitat (i properes noves edicions-versions)

 • ISO- 9001: Gestió de la Qualitat i properes noves edicions-versions 2025)

 • ISO 14001: Gestió Mediambiental

 • ISO 45001: Prevenció de Riscos Laborals

 • ISO 27001: Seguretat de la Informació

 • ISO 22301: Gestió de la Continuïtat de Negoci

 • ISO 166001: Gestió de projectes de I+D+i . Qualitat (i properes noves edicions-versions)

 • ISO 28001: Gestió de la seguretat a la logística

 • ISO 31000:2018: Gestió del Risc Qualitat (i properes noves edicions i/o versions), i a la vegada instrument clau per a Integrar els diferents sistemes de gestió.

 • I d’altres

 

B-Experiències en Integració de diferents sistemes de gestió

 

Abast

Empreses tant de serveis com industrials i, amb prioritat PIME on s’entén que al disposar de menys mitjans, existeix més trajectòria i camp per a desenvolupar, a la vegada de que les mateixes PIMES es poden aprofitar de les actuacions que es realitzin i es desenvolupin.

Altres objectius

Organització de sessions tècniques d’experiències en integració de sistemes, experiències en diferents tipus de sistemes de gestió, processos, diagrames de flux, interrelacionals, ...

 

President de  GT Sistemes de Gestió  

M.A.Estruga Camacho 

 

 

 

Necessites més informació?

 

Contactar