TEMES D'INTERÈS

 

El Grup de Treball de Seguretat Viària de la Comissió de Seguretat dels Enginyers Industrials de Catalunya acull totes les iniciatives que des del any 2013 s’han tractat en diferents Grups de Treball depenents de la Comissió dels Enginyers a les Administracions Públiques relacionades amb les solucions per reduir els riscos d’accidents de trànsit. La confiança que ens dóna el Servei Català de Trànsit com un dels dos Col·legis Professionals membres del Ple de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària (junt amb el Col·legi de Psicòlegs) ens obliga a liderar la visió zero més tècnica per posar-la a disposició de les Administracions responsables.

 

 CINC PUNTS D’INTERÈS

 

  1. Bases per una nova Llei estatal o catalana de seguretat viària a debatre en els respectius Parlaments

 

  1. Creació de la Plataforma de control de la gestió del trànsit a Catalunya via satèl·lit en aplicació del Projecte Galileo europeu i recull de dades de vehicles i persones circulants en Superordinador Mare Nostrum de la UPC

 

  1. Replantejament orgànic de l’estructura administrativa de la seguretat viària mitjançant una Agència de Serveis (la DGT) integrant-la del Ministeri de l’Interior al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana així com del Servei Català de Trànsit en els seus corresponents Conselleries

 

  1. Projecte Visió Cero morts en accident de trànsit a la xarxa interurbana i/o periurbana de l’Estat, la Generalitat, les Diputacions i els Municipis de Catalunya amb l'establiment dels sensors de control de vehicles i conductors

 

  1. Projecte de la "Ciutat Connectada" com a model d’extensió de serveis municipals per una mobilitat segura i sostenible segons el model del Grup de Treball de Smart Cities de la Comissió de Societat Digital

 

 

DIRECCIÓ DEL GRUP

  • Josep Lluís Pedragosa

 

ÀREES TEMÀTIQUES I DE TREBAL

 

 

INSCRIPCIONS

Per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de Coneixement al 93 295 78 04, o bé, per correu electrònic comissions@coneixement.eic.cat

 

 

Inscriu-te