TEMES D'INTERÈS

Les activitats del GT de Plans d´Emergència tenen com a objectiu final prestigiar i potenciar la figura de l'enginyer industrial com a perfil idoni per a la coordinació d'emergències, atès que habitualment es necessita un conjunt de coneixements tècnics barrejats amb aptituds de gestió típiques del perfil professional de l'Enginyer Industrial. Tot això, tenint en compte que es tracta d'un sector "pendent d'assignació" pel que fa a titulacions i que s'assumeix des de perfils professionals molt diversos, però amb una gran quantitat d'enginyers industrials implicats.

 

OBJECTIUS

Col·laborar en la difusió de cultura de risc, fonamentant la implantació i millora dels plans d'emergència a Catalunya, tant els que afecten l'àmbit privat (Plans d'Autoprotecció) com els de l'àmbit de l'Administració (Plans de protecció civil).

 

 

DIRECCIÓ DEL GRUP

David Tisaire

 

ÀREES TEMÀTIQUES I DE TREBALL

 

 

 

 

Necessites més informació?

 

Contactar