TEMES D'INTERÈS

El GT de Logística forma part de la Comissió de Gestió Empresarial i està integrada per professionals, principalment enginyers industrials, vinculats amb la “Logística Integral”.

La seva tasca principal és difondre les novetats tecnològiques i organitzatives, així com debatre temes d’interès en matèria de logística entre el col·lectiu d’enginyers i les empreses de les quals formen part.

El camp d’acció del grup de treball inclou tots els aspectes coberts actualment per l’anomenada cadena de subministrament - “Supply Chain”, i en particular:

 • Planificació de la demanda i de les necessitats (materials i recursos)
 • La gestió d’estocs, de compres i d’aprovisionaments
 • Localització d’instal·lacions logístiques
 • La logística interna: organització, instal·lacions, equipaments i distribució en planta
 • Transport i distribució. Tràfic nacional i internacional
 • Operació logística per tercers. “3PL”
 • Logística inversa
 • Aplicacions informàtiques per a la logística

 

OBJECTIUS

 • Estar al dia de les innovacions que apareguin en el camp de la logística i divulgar-les entre els companys enginyers en forma de conferències, articles, circulars i altres mitjans de comunicació.
 • Detectar problemes comuns en les diferents àrees de l’ampli camp de la logística i plantejar solucions, mitjançant debats i taules rodones.
 • Estendre les tècniques de gestió i les noves tecnologies logístiques a la totalitat de les empreses establertes a Catalunya, independentment de la seva dimensió, promovent jornades i visites .
 • Mantenir contacte viu amb altres comissions i subcomissions i amb institucions externes que tinguin relació amb la logística, per tal d’enriquir els coneixements i participar en les activitats de la Subcomissió.

 

DIRECCIÓ DEL GRUP

 

 

 

ÀREES TEMÀTIQUES I DE TREBALL

 

Necessites més informació?

 

Contactar