TEMES D'INTERÈS

Són temes d'interès del Grup de Treball tots aquells que tenen a veure amb la política i la gestió de l’aigua tant des del punt de vista de l’aigua com a recurs vital per al conjunt d’activitats humanes, com ara l’abastament domèstic i industrial, l’agrícola i ramader, el desenvolupament urbanístic i la producció d’energia hidroelèctrica; com també els temes que tenen a veure amb l’aigua com a centre d’un ecosistema a protegir i mantenir en el millor estat possible i com a eix vertebrador del gaudi social.

Tanmateix es contemplen tant els problemes causats per la seva escassetat en períodes de sequeres i la conseqüent manca de garantia dels lícits usos com de la gestió dels episodis derivats de fenòmens extrems oposats que poden causar molt greus danys per inundacions.

Tots aquests temes s’emmarquen en el context actual de mitigació i adaptació del canvi climàtic i dins una visió enfocada cap a l’Economia Circular.

 

ENLLAÇOS D'INTERÈS

GESTIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA

GESTIÓ DELS ESPAIS FLUVIALS I AQUÀTICS

INCIDÈNCIA DEL CANVI CLIMÀTIC

 

 

PRESIDENT DEL GRUP DE TREBALL

Presideix el grup Lluís Godé que durant 42 anys va prestar serveis a l’administració hidràulica i en el grup participen tècnics que desenvolupen, o ho han fet, activitats en consultories, empreses comercials, indústries usuàries de l’aigua, altres administracions i entitats vinculades a la gestió de l’aigua i al món docent i/o universitari i recerca.

Es pot contactar amb el president a: lxgode@gmail.com

 

 

ÀREES TEMÀTIQUES I DE TREBALL

 

Gestió del cicle de l'aigua

Gestió dels espais fluvials i aquàtics

Incidència del canvi climàtic 

Necessites més informació?

 

Contactar