L'espai dels Enginyers emprenedors

Si vols fer d'una nova idea, una nova realitat... Registra't

Si vols estar al dia en emprenedoria consulta el nostre apartat de Recursos

Per tal de poder avaluar el teu projecte personal, cal que ens complimentis i ens facis arribar un breu Pla d'Empresa a enginova@eic.cat

Servei de detecció i dinamització

 

Servei de detecció i dinamització de les iniciatives emprenedores i d’innovació que sorgeixin en el teu entorn destinat a :    

 • Fomentar l'esperit emprenedor entre els enginyers industrials amb experiència i coneixement del mercat.

 • Dinamitzar la generació de projectes innovadors amb alt potencial de creixement.

 • Analitzar, avaluar i assessorar els projectes empresarials generats.

 • Donar suport al desenvolupament, facilitant l’agregació dels diferents agents que han d’intervenir-hi o hi poden intervenir.

 

Objectius:

Els objectius d’aquest servei és el d’ajudar a crear noves empreses i també l’acompanyament en el creixement d’empreses existents.

Novetats

Novetats

dilluns, 5 febrer, 2018

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROJECTES FINS EL 31 DE JULIOL DE 2018

Queda oberta la Convocatòria a la 9a. edició del Concurs femindústria

 Ets emprenedor? Vols participar al nostre concurs?

 

Emprenedoria

 

 1. Detecció: Identificació d’idees i projectes.
 2. Treball de concreció de la idea i de la seva viabilitat.
 3. Impuls per fer realitat el llançament de la nova empresa.

 

Més informació

 

Detecció: Identificació d’idees i projectes

 • Identificació d’oportunitats: Enginova està contínuament cercant i identificant oportunitats de negoci dins l’entorn global actual on el ritme de canvi és molt gran.

 • Recepció de projectes: tots els enginyers industrials que tinguin una idea de negoci es poden adreçar al servei enginova del COEIC on serà tractada amb la màxima confidencialitat.

 • Avaluació i selecció: tota idea adreçada al nostre servei s’avaluarà i estudiarà per part d’un conjunt d’experts de diferents especialitats per tal de seleccionar posteriorment les millors idees a impulsar.

Treball de concreció de la idea i de la seva viabilitat:

Quan tenim identificada una bona idea cal posar en marxa tots els mecanismes d’enginova per tal de poder-la fer una realitat. Algunes d’aquestes eines que tenim són les següents:

 • Informació

 • Formació

 • Assessoria

 • Protecció legal

 • Anàlisi i Avaluació

 • Elaboració del Pla de Negoci

 • Detecció de necessitats

Impuls per fer realitat el llançament de la nova empresa:

Fins aquesta fase hem estat preparant la idea per estar a punt per ser “presentada en públic”. Ara és el moment de la veritat, és el moment de que la idea esdevingui una realitat, una nova empresa. Per això enginova disposa dels següents recursos:

 • Recerca de finançament

 • Contactes

 • Assessoria en les negociacions

 • Presentació davant a gent de confiança

 • Comunicació

Coneixement

Àrees d’interès en els projectes innovadors:

 • Energia
 • Medi Ambient
 • Disseny industrial
 • Nous Materials
 • TIC i Electrònica
 • Aeronàutica
 • Automoció
 • Seguretat
 • ​Multidisciplinars: Salut, Alimentació, ....
Més informació

Les Comissions Delegades de les Juntes de Demarcació són les que estudien els interessos professionals i socials dels enginyers industrials.

Dins aquestes Comissions permet crear un entorn ideal per fer Networking entre els diferents grups d’experts que les composen, que son una font de coneixement i contactes d’un alt valor afegit.

Des del COEIC també disposem de serveis de Coaching Mentoring que permeten complementar les diferents necessitats dels emprenedors i professionals.

Ajuts i subvencions:

Consulta les guies d'ajuts i subvencions de les diverses administracions segons l'àmbit del teu interès i l'estat de la convocatòria (oberta o totes les convocatòries) en temes relacionats com la Recerca, desenvolupament i innovació R+d+i; Modernització i impuls de sectors i pimes; Emprenedoria.
Coneix que cal saber del sistema d'ajuts i subvencions i quins serveis més t'oferim al nostre web dins informar-te.

Servei d'assessorament i suport a la tramitació: Des d'Enginova t'oferim assessorament sobre quin tipus de subvenció podria ser el més adient en funció de les teves necessitats i en el cas que ho desitgis, suport a la tramitació mitjançant experts en aquestes tasques. Per més informació adreçat a nosaltres a enginova@eic.cat.

Preguntes freqüents

Com saber si sóc un emprenedor? Tinc el perfil adequat?

Un emprenedor te que ser decidit, tenir les idees molt clares sobre el que vol fer, perseverant, cal que tingui en compte que amb una bona idea no n’hi ha prou sinó que cal saber donar-li forma, de vegades una idea no tant bona però enfocada de forma correcta pot tenir més èxit que una gran idea, cal no obsessionar-se per tal de poder adaptar la idea cap altres conceptes o cercar-ne una de nova.

Més preguntes freqüents

Quin tipus de (naturalesa jurídica) / societat empresarial és la mes adequada pel tipus d’empresa que tinc que crear?

Cal tenir en compte que en funció del tipus de la naturalesa jurídica, l’empresa queda condicionada a un nombre de socis, a un capital mínim, o poder-la crear una sola persona. Cal veure quina de les diferents opcions és la més adient pel tipus d’activitat, emprenedor, mercat, ....

Com puc finançar el meu projecte?

Un projecte es pot finançar de diferents formes: la més normal és obtenir un crèdit bancari, en cas que no sigui possible podem recórrer a socis capitalistes i finalment amb l’incorporació de nous socis dins l’empresa. Una altre opció és presentar-se a premis d’emprenedoria.

Quin tipus de subvenció puc demanar?

Primer de tot cal tenir en compte que una subvenció no és la solució a un finançament, sinó un ajut que cal tornar i que cal justificar posteriorment. En el mercat hi ha diferents tipus de subvenció en funció del per què volem aquest ajut. A més aquests varien anualment i cal anar consultant a les diferents administracions que les concedeixen ja siguin via web o via sistema d’alertes. També cal tenir en compte que el temps per sol·licitar els ajuts, un cop s’obre la convocatòria, és molt poc i per tant una bona recomanació es consultar els ajuts anteriors per veure quin tipus d’informació es demanava i començar a treballar abans de que obrin la convocatòria. També un altre recomanació és iniciar el projecte sense pensar en els diners que podem obtenir de la subvenció, ja que podria ser que no l’aconseguim o que no sigui la quantitat sol·licitada.

Quin tipus de socis tinc que cercar? Realment necessito socis?

A vegades, les idees son fruit d’un brainstorming entre amics, professionals, ... que donen peu a que la idea sigui “propietat” d’aquest grup on s’ha engendrat. Això condiciona a un perfil determinat dels futurs socis, que cal analitzar molt en detall i cercar que siguin perfils complementaris: un tècnic, un líder, un venedor nat, .... Cal tenir en compte que no tots poden ser directors generals.... Això pot donar peu a que hi hagin perfils duplicats, o que no siguin necessaris i que finalment quedin fora del projecte inicial.

També cal que hi hagi una “sintonia” entre ells que faci que el treball en equip sigui viable i no doni peu a discussions.

Si la idea neix de forma individual, llavors aquest emprenedor tindrà que avaluar si la pot dur a terme sol. En aquest cas té l’avantatge que no ha de consensuar cap estratègia amb cap altre soci i que pot dirigir la seva empresa sense cap condicionant d’aquest tipus. No obstant, també hi ha l’altra cara de la moneda: la solitud davant del projecte.

Com puc captar nous clients?

No es pot pensar que els clients vindran sols a trucar a la porta de la nostra empresa, cal anar-los a buscar, cal anar a presentar els nostres productes / serveis als clients que poden estar interessats en ells. Cal disposar d’una bona presentació dels nostres valors dins de l’empresa i transmetre’ls amb claredat, cal convèncer al futur client de que la millor opció per ells som nosaltres. Cal tenir en compte que un client comprarà degut a que té davant seu un producte / servei millor que els altres o que aquest té un millor preu. Cal tenir clar, per quina d’aquestes raons, ens volem posicionar en el mercat.

Com realitzar un anàlisi de mercat?

Cal saber a quins clients ens adrecem, o més ben dit quins clients estaran interessats en els nostres productes i/o serveis. En funció d’això podrem veure quines altres empreses estan oferint els mateixos serveis i de quina forma ho estant fent. Caldrà veure les diferents quotes de mercat que tenen els diferents competidors. Caldrà veure si ha nínxols de mercat no coberts, i intentar avançar en aquest sentit. En el cas que tots estiguin coberts, caldrà analitzar si podem diferenciar els nostres productes i/o serveis respecte als de la competència.

Com puc promocionar / vendre millor els meus productes / serveis?

No tots els productes / serveis es poden vendre de la mateixa forma, ni a través del mateix canal. Cal tenir molt clar quin és el mitjà que el nostre futur client valorarà millor, com li agradaria que li presentessin el producte / servei, ... per tal de ser més efectiu i tenir l’impacte desitjat. En funció del capital de que disposem podrem subcontractar serveis publicitaris per tal de poder donar una imatge seriosa i diferent.

Quins aspectes diferenciadors tinc respecte a la meva competència?

Per respondre a aquesta pregunta tindries que haver fet un anàlisi de la teva competència. Si encara no ho has fet, cal que ho facis per tal de poder veure quins aspectes no estan coberts i com ho valorarien els teus clients en el cas que els hi venguis aquestes necessitats.

Sóc innovador? I els meus productes / serveis?

Quan va ser la darrera vegada que vas canviar i/o modificar els teus productes / serveis? La venda dels teus productes / serveis actuals son segurament fruit d’innovacions realitzades en el passat, però per tal de continuar en el negoci cal seguir innovant ara per poder vendre en el futur.

Com puc enfocar millor els meus productes / serveis en front de la crisi actual?

En el cas de que els seus productes / serveis es vegin afectats per la crisi, caldrà innovar per tal de poder trobar variants dels mateixos però que siguin vendibles, o bé diversificar cap altres productes / serveis més adients a l’entorn.

És un bon moment ara per crear una empresa? O m’espero a que vinguin temps millors?

Els temps de crisi també són moments d’oportunitats que cal aprofitar per tal de poder aconseguir tirar endavant ja sigui en el creixement de l’empresa com una nova idea de negoci. Tot i així, cal tenir en compte que un negoci està condicionat pel cicle econòmic i si aquest es bo, és més fàcil d’arrencar que en un moment de crisi que pot variar en funció del sector de que es tracti. Hi ha sectors que els moments de crisi els hi és favorable i en canvi d’altres que es tot al contrari. Cal saber en tot moment, en quina fase està el nostre sector, quins nivells de rendibilitat té i quines perspectives de futur hi ha i que poden condicionar el nostre model de negoci.

Com puc fer un Pla de Negoci?

Hi ha molts models de Pla de Negoci, dins el nostre web en pots trobar un guió, però també en pots trobar en altres llocs com Barcelona Activa, Emprenedors segle XXI, etc. Un pla de negoci és un exercici que cal fer abans d’emprendre qualsevol tipus de negoci, aquest ha de ser realista, creïble, i poder donar respostes a les preguntes dels inversors.

Quan temps puc estar sense vendre? Si no tinc vendes a què és degut?

Cal tenir present en tot moment tant la compta d’explotació com la tresoreria de la meva empresa. Cal poder planificar els ingressos, despeses, ... i així poder saber del capital que disposo per poder respondre a la pregunta formulada. En el cas que no tingui coneixements financers, caldria contractar els serveis d’una gestoria. Aquest punt és molt important sobretot a l’inici de la creació de l’empresa, moment en el qual seria recomanable haver estalviat durant un temps per tenir una estabilitat econòmica tant personal com empresarial, en el cas de que sigui possible.

Pel que fa a les vendes, cal analitzar-les de forma continuada, tant si ni han com si no, en tot moment tenim que saber el per què venem o no venem els nostres productes / serveis i innovar constantment per tal que aquestes segueixin el seu ritme de creixement. Cal preguntar als nostres clients, fer un anàlisi de l’entorn / sector on estem i com condicionen a les nostres vendes, cal anticipar-se i no esperar a que trobem en una situació com aquesta.

Com puc protegir els meus productes davant d’una còpia?

En el cas que els productes tinguin una diferenciació, innovació, siguin nous en el mercat i això tingui un valor que pugui ser reconegut per la competència, caldrà patentar-los i contemplar-ho com una protecció o inclús com una font d’ingressos (serveis de patents i marques). En el cas de copies caldria adreçar-se a serveis d’advocats especialitzats en aquest tema.

Com valoro els socis capitalistes?

Primer de tot tinc que tenir clar que vull d’ells i si això encaixa amb el que ells pretenen obtenir fruit de la inversió que realitzen. Cal aportar un pla de negoci que ells vegin viable i que els doni credibilitat per tal de proporcionar els beneficis que volen obtenir del capital invertit.

Com valoro les incubadores?

Com un proveïdor més des serveis que contracto: per la seva qualitat, tipus de serveis, experiència, lloc on estan ubicats, valoració d’altres experiències d’emprenedors que han estat en elles, cost, .....

És necessari contractar els serveis d’una gestoria?

En el cas que no tinguem coneixements financers, seria recomanable contractar els serveis d’una gestoria, ja que el dia a dia de l’empresa no ens permetrà portar aquest tema de la forma més adient i per tant podríem tenir problemes que cal evitar.

Quins son els principals motius pels quals una empresa petita com la que estic creant  no sobreviu?

 • Pensar que amb una bona idea de negoci ja ni ha prou.
 • Pensar que no cal canviar res ja que el que he creat és lo millor.
 • Pensar que no m’ho copiaran.
 • Pensar en les bondats del producte però no en les necessitats de qui ho comprarà.
 • Que un bon soci és un bon amic.
 • Pensar que els socis sempre voldran estar presents en la iniciativa empresarial.
 • No valorar diferents enfocaments i models de negoci per tirar endavant l’empresa.
 • Pensar que l’entorn no pot afectar el meu model de negoci ni el sector en que estic.
 • No conèixer el sector i implantar una idea pensant que amb una bona idea ja ni ha prou.
 • No tenir un pla de negoci, i en el cas de tenir-lo que no sigui real ni viu.
 • No innovar.
 • No planificar.
 • No analitzar la competència.
 • Portar una idea que a l’estranger funciona i implantar-la sense adaptar-la o tenir en compte el mercat local on es vol crear l’empresa.
 • Manca de finançament en el moment en que just ens quedem sense capital per tirar endavant l’empresa i aquest ser un motiu per abandonar el negoci que havíem iniciat.
 • No valorar el principal actiu de l’empresa: les persones.

Com em puc protegir a priori dels meus socis en cas d’un hipotètic desmembrament de l’empresa? Com queden repartits els diferents actius?

Cal que des de l’inici de la constitució de l’empresa aquestes preguntes quedin resoltes sinó en la seva totalitat (cosa molt difícil) si de forma parcial i per escrit. Potser estem de sort i tenim socis i empresa per molts anys, però en el cas de que malauradament això no sigui així, caldrà establir mesures per tal que hi hagi un repartiment dels actius que sigui el més just possible per tots els socis. En una empresa es tenen que prendre decisions, ja sigui de canvi d’estratègia o per altres motius... que pot fer que hi hagin desavinences entre els socis i això faci que uns perdin la il·lusió inicial i vulguin deixar de ser socis.

Necessito un mentoring?

En el cas de voler entrar en un sector desconegut o parcialment conegut, es recomanable els serveis de professionals que tinguin una experiència dilatada en el sector en el qual es vol entrar. També hi ha altres opcions que requereixen més inversió, com contractar un expert en plantilla o incorporar un nou soci a l’empresa que conegui el sector.

Cal pensar globalment?  O localment ja en tinc prou.

En funció del sector, entorn, tecnologies..... una empresa que no pensi de forma global no té futur, cal que tinguem un model de negoci viu i que vagi canviant en funció de l’entorn, i en funció de com aquest condicioni el nostre negoci, pensar de forma global o local.

Cal que diversifiqui amb altres productes / serveis?

Una empresa que sols tingui un producte, en el moment que aquest sigui un producte madur, copiat per altres competidors del sector, deixarà de donar els beneficis i marges inicials, cal doncs apostar per diversificar els productes / serveis de la nostra empresa per tal de mantenir / augmentar el volum d’ingressos, cal innovar constantment en nous productes i apostar per la diversificació.

Fem indústria