Atribucions professionals i competències de l'enginyeria

Saps quines són les diferències entre atribucions i competències? Consulta el document Atribucions professionals de l'enginyeria.

La regulació de la categoria professional dels enginyers anteriors al Pla Bolonya

El 12 d'agost de 2015 es va publicat el reconeixement de la categoria de Màster dels Enginyers. Veure BOE.

Necessites més informació?

Contactar