MISSIÓ

La Comissió de Transferència de Tecnologia i Coneixement respón a la necessitat de potenciar l’aportació dels Enginyers Industrials a la transferència del coneixement i de la tecnologia, des les universitats, centres de recerca i centres tecnològics de Catalunya, fins al teixit industrial i empresarial on contribueixen al progrés i el benestar econòmic i social del país. Impulsar els sectors d’activitat de l’enginyeria relacionats amb la societat del coneixement.

MISSIÓ

Potenciar l’aportació dels Enginyers Industrials a la transferència del coneixement i de la tecnologia, des les universitats, centres de recerca i centres tecnològics de Catalunya, fins al teixit industrial i empresarial on contribueixen al progrés i el benestar econòmic i social del país. Impulsar els sectors d’activitat de l’enginyeria relacionats amb la societat del coneixement.

A QUI S'ADREÇA

A companyes i companys enginyers, professionalment dedicats o interessants en la transferència del coneixement i la tecnologia, des dels entorns on es creen fins a la industria, en el sentit més ampli.

OBJECTIUS

 • Ser un espai de trobada i debat amb la finalitat de promoure les relacions i potenciar l’intercanvi d’experiències i coneixements entre els companys i companyes professionals de l’àmbit de la transferència del coneixement i de la tecnologia.
 • Contribuir a la millora i l’enfortiment del sistema català de transferència, en totes les seves fases de maduració, des de l’idea a la indústria i a través del seus principals agents.
 • Ampliar els nostres coneixements en la matèria i analitzar models referents internacionals.
 • Exercir d’espai de pensament i oferir assessorament a institucions i empreses.
 • Potenciar el paper dels enginyers i professionals als entorns de ciència i innovació.
 • Contribuir a la millora dels sistema català de recerca i innovació com a elements bàsics de la competitivitat de la indústria i de les empreses.
 • Fomentar les relacions dels EICs amb l’àmbit de la recerca i la innovació.
 • Promoure les relacions amb els centres de recerca del àmbits de coneixement de l’enginyeria industrial i els centres tecnològics de Catalunya.
 • Fer difusió de la importància d’aquestes activitat dins l’àmbit de la enginyeria industrial.

ESTRUCTURA GRUP IMPULSOR

President: Òscar Gimeno (Secretari AEIC, Barcelona Institue of Science and Technology)

Vicepresidenta: Elisabeth Jordà (UPC, Corporate Venturing & Innovation HUBs Manager)

Vocals:

 • Josep Queralt (Centre de Regulació Genòmica, Director d’Infraestructures)
 • Gemma Cucurella (E3ENER Enginyeria, General Manager)
 • Daniel Montesinos (CITCEA/UPC, Director)
 • Jordi Vericat (Knowledge Craftman, Soci Consultor)
 • Enric Fuster, (SIRIS Academics, Soci Consultor)

Portaveus: n’exerciran la vicepresidenta i el president de la Comissió.

Membres: Crida a nous membres + consultar a la base de dades dels EIC.

Consell de referència: Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement.

Grups de treball: Cap de moment. En un futur:

 • GT Recerca i coneixement (TRL 0-3) à Universitats i Sistema CERCA
 • GT Transferència de tecnologia (TRL 3-5) à Centres tecnològics i altres agents tech.
 • GT Innovació tecnològica, valorització i emprenedoria (TRL 6-9) à Emprenedoria tech.

ACTUACIONS

 1. Trobades – MeeUp Trimestral + Copa Networking + presentació company o ponent
 2. Relacions – Presentacions a institucions i empreses
 3. Finançament – Aplicacions a fons europeus i català
 4. Jornada anual KTT a l’enginyeria – Founding Conference
 5. Difusió – EIC TedTalk – Social Media via canals EIC
 6. Visites d’estudi – Sistemes de KTT referents internacionals
 7. Think-Tank – white paper on KTT i altres ponències

PLA DE TREBALL 2020

 • Constitució (gener)
 • Crida a companys (gener)
 • Trobada Networking a la Moritz (març)
 • Visita centres recerca (ICFO-abril, ALBA-juny)

INSCRIPCIONS

Inscripció