És suficient la normativa de protecció passiva contra incendis?
Descripció: Després de la publicació de la Guia de Bones Pràctiques per a la Protecció Passiva Contra Incendis, al
Clúster de Seguretat Contra Incendis de Catalunya (CLÚSIC) continuem treballant per millorar el marc
de la seguretat contra incendis al territori. En aquest sentit, i amb més de seixanta empreses
associades, aspirem a una major professionalització i seguretat en la protecció passiva contra incendis
a Catalunya.

MÉS INFORMACIÓ

INSCRIPCIONS
Dates: 15/11/2023