Promoempresa: present i futur de l'energia fotovoltaica a Catalunya
Descripció: Acte Promoempresa a càrrec de Salicru

Es farà un repàs de la situació actual i futura del mercat fotovoltaic a Catalunya i també dels aspectes més importants que engloba una instal.lació fotovoltaica:

- Resum evolució mercat fotovoltaic a Catalunya.
- Marc legal: legalització i agents.
- Ajudes Next Generation.
- Previsió creixement a mig/llarg termini.
- Normativa aplicable als inversors solars.
- Elements i descripció d¿una instal.lació fotovoltaica.
- Com portar a terme un projecte.
- Connectivitat (app/web) i esquemes de muntatge.
- Connexionat dels diferents elements.
- Problemes de sub/sobretensions a les instal.lacions.
- Futur: e-manager.

Hi intervindrà:
- Ramon Falguera, director comercial de Salicru.
- Sergio Layunta, responsable del mercat fotovoltaic de Salicru.

Realitza la teva inscripció (idioma català)
Realitza la teva inscripció (idioma castellà)
Dates: 09/02/2023
Horari: A les 18:00 hores
Lloc: Seu dels Enginyers Industrials de Catalunya. Via Laietana, 39, Barcelona.