Solucions de fonaments especials en petits espais. Casos pràctics
Descripció: Presentació a càrrec de l'empresa 2PE . Es parlarà de solucions de fonaments especials en petits espais.

2PE està format per un equip de professionals amb una provada experiencia (més de 20 anys) i capacitat per resoldre moltes situacions relacionades amb l'enginyeria i enfocat a obres amb estrictes condicions d'espai.

Us poden assessorar en el disseny, càlcul i dimensionat de la fonamentació especial mitjançant pilots, micropilots, ancoratges, injeccions..

Un petit espai no és només una zona de treball de dimensions petites en planta, sinó que el concepte abasta molt més. La dificultat d'accés a l'àrea d'actuació, l'emplaçament amb grua, l'existència de puntals o bigues, el solapament d'activitats, impliquen la necessitat de resoldre la fonamentació profunda amb equips de dimensions reduïdes.

Ponent: Juan José Rosas Alaguero, administrador de 2PE

Contingut de la jornada:

1. Quan utilitzem una cimentació especial?
2. Tipus de cimentació especial per a petits espais
3. Aspectes fonamentals a considerar en el disseny
4. Marc normatiu i metodologies de disseny
5. Exemples d'actuació en entorns industrials i altres


INSCRIU-TE A LA JORNADA
Dates: 09/06/2022
Horari: 18.00 hores
Lloc: Seu dels Enginyers Industrials de Catalunya. Via Laietana, 39, Barcelona