Visita al Patrimoni de l'ETSEIB
Descripció: L'Escola Tècnica Superior d¿Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) és l'hereva directa i sense solució de continuïtat de l'Escola Industrial Barcelonesa, creada el 1850.

Aquesta escola aplegà diferents càtedres de la Junta de Comerç de Catalunya, algunes en funcionament 45 anys abans. Això vol dir que l'ETSEIB personifica més de dos-cents anys d¿ensenyament tècnic a Barcelona.

Durant aquesta trajectòria ha ocupat quatre espais a la ciutat: l'edifici actual de la Diagonal 647, inaugurat el 1964, fou el primer construït expressament com escola d¿enginyeria (el disseny es deu a l'arquitecte Robert Terradas).

El patrimoni d'aquesta llarga trajectòria, amb quatre trasllats i canvis socials i cientificotècnics tan importants, es pot reconèixer en diversos elements. D¿una banda, la Biblioteca conserva un Fons històric molt rellevant; també es conserva una part de la col·lecció de models que constituïa el museu de l'Escola. Finalment, algunes donacions han enriquit el patrimoni de l¿Escola com ara els elements de Farga catalana que podem observar en un dels patis de l¿ETSEIB, resultat d¿una donació de l¿enginyer i expert en patrimoni industrial, Joaquim Mateu.


Preu soci AMCTAIC: 12 ¿ / Preu No Soci AMCTAIC: 15 ¿

Per inscripcions telèfon: 93 780 37 87 o secretaria@amctaic.org.
Dates: 29/10/2021
Horari: 16 h al vestíbul de l'ETSEIB, Av. Diagonal, 647