Acte de presentació online de la Guia de disseny prestacional (PBD)
Descripció: El sector industrial-logístic segueix creixent a tot el món. Davant d'aquesta situació, ens trobem amb noves necessitats i nous reptes: alçades majors, distàncies grans, grans superfícies de sectors, grans entreplantes ocupades, etc., excepcionalitats que no es poden resoldre amb els plantejaments prescriptius tradicionals i que cal abordar a través d' plantejaments prestacionals sense minvar el grau de seguretat necessari.

El Clúster de Seguretat Contra Incendis (CLÚSIC), conscient d'aquesta problemàtica, i mitjançant el Grup de Treball de Disseny Prestacional ha desenvolupat una Guia de Disseny Prestacional per a naus industrials. Aquesta Guia proposa un plantejament prestacional global mitjançant la definició d'uns objectius i criteris clars a l'hora de treballar en dissenys prestacionals.

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Dates: 25/03/2021