Barcelona Springtime Swing 2020
Descripció: Harry Allen-Tony Solà Quintet
Dates: 28/03/2020
Horari: 19h
Lloc: ICCICAuditorium-Via Augusta,205 de Barcelona