Acte

CURS CATIA V5 - CAD
Descripció: Curs disseny amb Catia v.5 que ofereix una visió
completa sobre els diferents mòduls que componen el
programa, així com la metodologia necessària per
realitzar un ús productiu de l'eina.

Inscripcions:cfpacmartorell@gencat.cat
Tel.938 828 347
Dates: 17/09/2018
Horari: Matins
Lloc: AL CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL D'AUTOMOCIÓ -
CENTRE DEL SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA