1r Concurs de dibuix i pintura de la Comissió Intercol·legial Sèniors
Descripció:
BASES
1. Temàtica: lliure. Concursen en igualtat de condicions Dibuix i Pintura.
2. Mides: màxim figura 20 (73x60 cm).
3. Inscripció: la inscripció és gratuïta.
4. Termini de presentació dels treballs: entre els dies 24 de setembre i l'11 d'octubre de 2018 a les 14h.
5. Normes de presentació: cada participant podrà presentar com a màxim una obra, que haurà d'anar identificada amb un títol, nom complet i número de telèfon al dors. A l'exterior, en un sobre a part, s'han de fer constar nom complet, número de col·legiat i col·legi corresponent, adreça postal, adreça electrònica i telèfon de contacte.
6. Convocatòria: podran concórrer al concurs tots col·legiats sèniors i cònjuges, a partir de 60 anys, membres dels Col·legis següents: Col·legi de Metges de Barcelona, Col·legi d'Advocats de Barcelona, Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, Col·legi d'Economistes de Catalunya, Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, Col·legi de Periodistes de Catalunya i Col·legi d'Actuaris de Catalunya.
7. Responsabilitats: l'organització vetllarà per la bona conservació dels originals, però no es fa responsable de pèrdues i desperfectes.
8. Acceptació: la participació al concurs assumeix l'acceptació íntegra de les bases generals, així com el veredicte del jurat corresponent. Les obres premiades podran ser reproduïdes en els mitjans que es consideri oportú, així com la relació de metges participants. Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt per l'organització.
9. Lloc de lliurament d'obres: Col·legi de Metges de Barcelona, al passeig de la Bonanova, 47, de Barcelona. Departament d'Activitats i Congressos. Sra. Patricia Martínez, e-mail: congres@comb.cat. Telèfon 935 678 860.
10. Exposició: les obres presentades s'exposaran a la seu del Col·legi de Metges de Barcelona, en l'espai d'exposicions, del 15 al 28 d'octubre de 2018.
11. Premi: s'atorgarà un primer premi i dos accèssits. L'entrega es farà en la Sessió Intercol·legial el 30 d'octubre a les 18 hores, a la seu del Col·legi de Metges de Barcelona.
12. Termini de recollida de les obres presentades: hauran de ser recollides entre el 4 i el 11 de novembre de 2018 a la mateixa seu on van ser lliurades. Fora d'aquest termini ja no es guardaran.

Organitza: Comissió Intercol·legial Sèniors

Més informació: Comissió de Jubilats dels EIC. Telèfon 93 319 23 00
Dates: 24/09/2018