Acte

Els riscos del professional de l'enginyeria i solucions per protegir-se
Descripció: El desenvolupament de l'activitat de l'enginyer, tant sigui com a treballador per compte d'altri o com a professional autònom per compte propi, comporta una sèrie de riscos. Entre d'altres, riscos de causar involuntàriament danys o perjudicis a tercers i veure's per tant, obligat a rescabalar dels mateixos.

L'objectiu d'aquesta jornada és que els assistents coneguin aquest i altres riscos que se'n deriven de l'exercici de la professió, conscienciar de les responsabilitats en que s'incorren, així com de la necessitat i possibilitat de protegir-se a través de solucions asseguradores.


Programa
18:30 h Recepció dels assistents
18:40 h Obertura de la jornada a càrrec d'Albert Puyuelo, president d'AIQS
18:45 h Els serveis dels EIC: un instrument per als membres de l'AIQS, Pere Homs, director general Enginyers Industrials de Catalunya
Inclou torn de precs i preguntes per part dels assistents
19:00 h Riscos als que s'enfronta un professional de l'enginyeria, Antoni Aulés, director jurídic d'Aulés Legal i especialista en Responsabilitat Civil Professional
Inclou torn de precs i preguntes per part dels assistents
20:00 h Solucions per protegir-se dels riscos i altres serveis de la Mútua dels Enginyers, Òscar Sánchez, director comercial d'Estalvi i Previsió Social de la Mútua dels Enginyers
Inclou torn de precs i preguntes per part dels assistents
20:30 h Cloenda de la jornada a càrrec de Pere Palacín, director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya

Dates: 16/05/2018
Horari: A les 18.30 h a la seu de l'IQS